Ką reiškia vardas Magdalena ? Vardo Magdalena reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Magdalena - hebr., var. Magdelena, trump.Magdalė, Magdė, tarm. Magdalia, Magdžia piet. aukšt. (dz.), Madlyna, Madlynė, Madlė, Madė, Magė, Magužė vak. liet., Magduka piet. aukšt., iš sulotyninto hebr. Magdalena — „magdalietė“, kuris iš Maria Magdalena – Marija iš Magdalos miesto (Palestinoje)

Panašūs vardai:

  1. Magda
  2. Marija
  3. Mykolas
  4. Marcelė
  5. Magdalė