Rytoj vardadienius švenčia:

Abdonas - hebr., trump. Abdas, iš sulotyninto hebr. Abdon: hebr. ‘abd „tarnas“.

Veras - lot., iš lot. Verus, lot. verus „tikras, teisingas“.

Vardadienis: Liepos mėn. 30 d. – Vero vardo diena.

Jums reikia elgtis apdairiai, nes dėl per didelio emocingumo šie vardo turėtojai gali būti apkaltinti priekabiavimu. Egzotika juos traukia neilgai, tačiau paprastas vidinis ir išorinis pasirinkto asmens grožis priverčia rimtai susimąstyti.

Jūs galite dirbti bet kokioje srityje, kur tik reikia protingai elgtis su pinigais. Jūs atkakliu darbu užsidirbate savo pinigus ir nesiimate lošti nesąžiningų žaidimų.

Valerija - lot., trump. Valė, tarm. Valiusė ryt. aukšt., Valiūnė šiaur. ir piet. žem., iš lot. Valeria, kuris iš vyr. v. Valerius, žr. Valerijus.

Vardadienis: balandžio mėn. 28 d., liepos mėn. 30 d., gruodžio mėn. 9 d. – Valerijos vardo dienos.

Vardo savininkai garbina pasisekimą, valdžią ir tradicijas. Valerija – puikus originalių idėjų ir efektyvių sistemų šaltinis. Gyvenimas jums žavingas todėl, kad patys suteikiate jam nuostabų prieskonį.

liet., trump. Nortas, nor- (žr. Norbudas) + taut- (: liet. taut-a, prūs. tauto „kraštas“)

Lauksminas – (1) liet., trump. Lauksmis, lauks- (: liet. lauks-tus „nedrąsus, ilgus“, lauksmas „laukimas“, lauks-čioti „vengti, varžytis“) + min- (: liet. min-ėti, min-ti, mena).

Vardadienis: Liepos 30 d.

Šio vardo savininkai gali didžiuotis – teigiamų bruožų, turi labai judrų charakterį, neramūs, nuolat kažko ieškantys. Apskritai taktiški, jų aistros gilios, turi potraukį mokslams, dažniausiai geri lektoriai. Jie gali puikiai vesti pokalbius, turi rašytojo talentą, puikų intelektą; kūrybiškai mažiau aktyvūs.

Lauksmis – (2) liet., trumpinys iš Lauksminas.

Vardadienis: Liepos 30 d.

Šio vardo savininkai gali didžiuotis – teigiamų bruožų, turi labai judrų charakterį, neramūs, nuolat kažko ieškantys. Apskritai taktiški, jų aistros gilios, turi potraukį mokslams, dažniausiai geri lektoriai. Jie gali puikiai vesti pokalbius, turi rašytojo talentą, puikų intelektą; kūrybiškai mažiau aktyvūs.

Lauksvydas – (1) liet., trump. Lauksvys, lauks- (žr. Lauksminas) + vyd- (žr. Laisvydas).

Vardadienis: Liepos 30 d.

Šio vardo savininkai gali didžiuotis – teigiamų bruožų, turi labai judrų charakterį, neramūs, nuolat kažko ieškantys. Apskritai taktiški, jų aistros gilios, turi potraukį mokslams, dažniausiai geri lektoriai. Jie gali puikiai vesti pokalbius, turi rašytojo talentą, puikų intelektą; kūrybiškai mažiau aktyvūs.

Jovilas – (1) suliet. prūs., trump. Jovas, Vilas, jo- (žr. Jodaugas) + vil- (žr. Jaudvilas).

vardadienis: Liepos 30 d.

Jūs fiziškai tvirti, kupini slaptų įvairių galimybių žmonės. Vardo nešiotojui visada reikės skirti laiko apmąstymams, knygų ir ramios aplinkos bei gamtos prieglobsčio. Tai žmogus, kuris jausis laimingu darydamas gera kitiems, ypač silpnesniems už save. Jis sugebės atjausti kitą, tačiau giliai viduje pats trokš meilės ir įvertinimo.

Josvilas – (1) liet., trump. Josvys, Vilas, jos- (žr. Josbutas) + vil- (žr. Jaudvilas).

vardadienis: Liepos 30 d.

Jūs fiziškai tvirti, kupini slaptų įvairių galimybių žmonės. Vardo nešiotojui visada reikės skirti laiko apmąstymams, knygų ir ramios aplinkos bei gamtos prieglobsčio. Tai žmogus, kuris jausis laimingu darydamas gera kitiems, ypač silpnesniems už save. Jis sugebės atjausti kitą, tačiau giliai viduje pats trokš meilės ir įvertinimo.

Jovilė – tai sulietuvintas prūsiškas vardas, kurio trumpinys mergaitei Jovė arba Vilė. Vardo alternatyva berniukui – Jovilas.

vardadienis: Liepos 30 d.

Jovilės beveik visada savimylos,egocentriškos. Į gyvenimą žvelgia tik iš asmeninių paskatų pusės. Valdingas charakteris gali atvesti prie nemalonių pasekmių gyvenime arba karjeroje. Jeigu viskas sekasi, jos tampa garbėtroškomis, visai negerbia aplinkinių. Labai mėgsta, kai jas giria. Tai visiems malonu, tačiau nuo to jos tiesiog žydi.
Joviles traukia specialybės, kurias įvaldyti reikia aukšto intelekto ir sugebėjimų. Jos visą gyvenimą kyla sėkmės laiptais, vis aukštyn ir aukštyn. Ne visos Jovilės siekia karjeros, kitoms svarbiausia vedybos, šeimą.
Jovilės kartais pasirenka vienatvę. Nepaisant to, kad jos ekstravertės, puikiausiai jaučiasi bet kokioje aplinkoje. Nepavykus gyvenimui, jas kartais apima įvairios fobijos, kurios būdingos tik intravertams.
Jovilės labai seksualios. Jos labai atkaklios, tad joms atsispirti beveik neįmanoma. Ištekėjusios tampa puikiomis motinomis.

Josvilė – (1), (2) liet., trump. Josvė, Vilė, iš vyr. v. Josvilas.

vardadienis: Liepos 30 d.

Jūs fiziškai tvirti, kupini slaptų įvairių galimybių žmonės. Vardo nešiotojui visada reikės skirti laiko apmąstymams, knygų ir ramios aplinkos bei gamtos prieglobsčio. Tai žmogus, kuris jausis laimingu darydamas gera kitiems, ypač silpnesniems už save. Jis sugebės atjausti kitą, tačiau giliai viduje pats trokš meilės ir įvertinimo.

Ignacijus – (1) lot., trump. Ignotas, Ignacas, Ignas, Ignius, tarm. Ignasius piet. aukšt. (dz.), Ignotas, Igna ryt. aukšt., iš lot. Ignatius: lot. ignatus „ugningas, liepsningas“.

Vardadienis: Vasario 11 d., liepos 30 d.

Jūs fiziškai tvirti, kupini slaptų įvairių galimybių žmonės. Turėdami teigiamų savybių, jie užsispyrę, paslaptingi, geri praktikai ir gerai orientuojasi finansų klausimuose. Labai įžvalgūs ir stoikai. Mėgsta paplepėti, turi gerą atmintį, tačiau lėtai mąsto; jeigu ką nors supranta, tai įsisavina ilgam laikui. Jie užsigalvoję, kantrūs, pastovūs, patikimi, energingi, diplomatiški ir konservatyvūs. Kaip bendradarbiai – patikimi, geri draugai, bebaimiai, dosnūs. Juos daugiau valdo jausmai negu protas.

Donatilė – (2) lot., trump. Donata, Dona, iš lot. Donatilla, kuris yra priesagos -illa (mažyb.) vedinys iš Donata.

Vardadienis: Liepos 30 d.

Šio vardo savininkas yra labai draugiškas, geranoriškas ir rūpestingas. Jis atsargus, kartais netgi įtarus, mėgsta dovanoti ir gauti dovanas, sugeba būti labai svetingas. Esant reikalui, gali būti labai drąsus ir labai užsispyręs. Jums tai suteikia nepriklausomybės, individualumo, originalumo ir išradingumo savybių. Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas. Dažniausiai Jūs intelektualinio darbo atstovai.

Darė – (2) liet., trumpinys iš mot. v. su Dar-: Dargailė, Dargintė, Dartautė ir kt.

Vardadienis: Liepos 30 d.

Šio vardo savininkas yra labai draugiškas, geranoriškas ir rūpestingas.. Domisi filosofija ir metafizika, psichologija ir parapsichologija. Jums kartais labai pasiseka – gauti netikėtą palikimą ar valstybinę premiją .Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas. Jūs jaučiatės esąs principingesnis, doresnis ir ryžtingesnis. Ateityje įgysite daugiau organizacinių sugebėjimų. Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas. Dažniausiai Jūs intelektualinio darbo atstovai. Esate gimęs po laiminga žvaigžde.