Rytoj vardadienius švenčia:

Milvydė – lietuvių kilmės moteriškas vardas. Šis vardas sudarytas, sujungus dviejų lietuviškų žodžių dalis: mil- (pa-milo) + vyd- (išvydo).

Eva

Eva – trumpinys iš Evelina: „riešutas“ arba Ieva variantas kitose kalbose.

Vardadienis: Gegužės mėn. 26 d. – Evos vardo diena.

Eva, dažnai pasitaiko, kad nuo jos sklinda itin aktyvi ir gera žadanti aura, todėl retas jos aplinkos žmogus sugeba atsispirti kerams ir lieka betarpiškai apžavėtas. Teigiama, kad didžioji dalis merginų, turinčių Evos vardą, mėgsta daug kalbėt, taip pat mėgsta girtis – gali ištisas valandas pasakoti savo gyvenimiškus potyrius bei pačius keisčiausius  nuotykius. Beveik visos Karolės nuo gimimo nenuspėjamos.

Tačiau Evos į kitų žmonių poelgius ir įvairius įvykius reaguoja labai asmeniškai – tik širdimi, o ne protu. Evų jausmai labai ryškūs  –  džiaugsmas ir liūdesys labai lengvai sukelia ašaras, o nuotaikų svyravimas neįtikėtinas – greitai pereina iš euforijos į nusivylimą – kartais papraščiausiai tiesiog dėl menkniekių. O abstrakcijos – muzikos garsai arba lyriškas, poetinis žodis – gali jas sužadinti iki galutinės ekstazės.

Evos išsirenka patrauklius ir pažinimą skatinančius užsiėmimus. Šio vardo savininkės savo gyvenimą dažniausiai pašvenčia visuomeninėms organizacijoms. Eva gali būti geros techninių ir socialinių sričių specialistės, o taip pat puikios meninikės: nuostabios aktorės, talentingos dailininkės, populiarios dainininkės,  įžymios filosofės,  respektabilios kultūros darbuotojos,  skaitytojų mėgiamos rašytojos bei politiškai stiprios valstybės veikėjos. Eva nemėgsta pagalbos iš šalies, joms patinka viską daryti pačioms. Šio vardo savininkės esa labai užsispyrusios. Valios jėga ir rimtas charakteris leidžia susidoroti su bet kokiais projektais, todėl gyvenime lieka gilus pėdsakas nuveiktų darbų. O taip pat dėl šio asmenybės bruožo, visų darbų darymo savomis rankomis, užsitarnauja kitų pagarbą ir populiarumą.

Eduardas – ead „turtas“ + ward „saugotojas“.

Vardadienis: Gegužės mėn. 26 d. – Eduardo vardo diena.

Eduardo vardo diena byloja, kad jiems puikiai sekasi organizuoti, bet kokias veiklas, renginius kurti projektus. Tai kūrybingi žmonės sugebantys giliai mąstyti ir visada žino, ko nori. Menas jiems labai artimas.

Eduardai dėl savo orginalumo ir kūrybiškumo neretai tampa gerais advokatais, teisėjais, vadybininkais ir kas be ko vadovais. Jie niekada nesielgia neapgalvotai, devynis kartus pamatuoja dešimta pjauna užtat visada yra garantuoti savo teisumu. Labai daug mokinasi ir niekada nekalba to ko nežino. Šeimoje Eduardai ramūs, santūrūs jiems reikalingos tokios moterys, kurios daugumą sprendimų priimtų už juos. Jiems šeima daugiau moters reikalas.

Edvardas – anglų kilmės vyro vardas. Edvardo kilmė ir reikšmė – iš sulotyninto anglų Eduardus, kuris iš sen. angl. Eadward - tai dviejų angliškų žodžių darinys, kuris sudarytas iš senovės anglų kalbos žodžių ead „turtas“ bei ward „saugotojas“ junginio.
Edvardo trumpiniai - Edas, Edis, tarm. Advdrda dz., Advardas ryt. aukšt., Adzius vak. aukšt., Edzys, Edzis, Edzė piet. žem., Edzius, Edžius vak. žem.

Vardadienis: kovo mėn. 18 d., gegužės mėn. 26d., spalio mėn. 13d. – Edvardo vardo diena.

Edvardai vienišiai, jie nemėgsta draugijos, didelių susibūrimų vietų. Labai paslaugūs, kilnūs žmonės.

Edvardai uždari žmonės, juos prakalbinti yra sunku jie niekada neparodys savo sunkumų, išgyvenimų. Praradę laisvę tuojau pat susitaiko su savo likimu. Jie puikiai žino, kad jų skausmas yra jų ir niekeno daugiau.

Edvardai draugiški ir jautrūs, kupini paguodos ir pasiruošę visiems padėti. Linkę į romantiškus nuotykius, bando atspėti gamtos paslaptis, studijuoja slaptuosius Rytų mokslus, mediciną ir chemiją. Labai myli gyvulius ir gamtą.

Vilhelmina - sulot. germ., trump. Vilhelma, Vilė, Vilma, iš sulotyninto germ. Vilhelmina, kuris yra priesagos –ina vedinys iš Vilhelma.

Pilypas – sulietuvintas graikų kilmės vyriškas vardas, kurio trumpiniai – Pilys, Pilius, iš sulotyninto graikiško vardo Philippus: graikiškas žodis philippos reiškia „mylintis arklius“.

Vardadieniai: Gegužės mėn. 3, 11, 26 d., rugpjūčio mėn. 23 d. – Pilypo vardo dienos.

Jūsų mintys visada ramios, viskas apgalvota iki smulkmenų; retai kada pasireiškia impulsyvumas ir emocijos bei skubotumas. Jūs labai vertinate kiekvieną minutę ir kelyje į tikslą užimate tvirtą poziciją bei visada žinote, ko norite.

Pilypai garbina pasisekimą, valdžią, pagarbą, tradicijas.

Milvardas – liet. trump. Milius, mil- (žr. Miltautas) + vard- (: liet. vard-as, latv. vards, vard-uoti).

Vardadienis: Gegužės mėn. 26 d. – Milvardo vardo diena.

Šie vardo savininkai garbina pasisekimą, valdžią, pagarbą, tradicijas. Gali aukoti savo energiją ir laiką geriems darbams. Turi daug gerų savybių, tokių kaip dvasingumą, nuovokumą, erudiciją, mokslinį mąstymą. Jūsų gyvenimas – kelionė į nežinomybę. Atradimus jie daro vos ne kiekvieną dieną. Ypač rūpi buities problemos ir savojo “Aš” pažinimas. Turi labai stiprius jausmus, užjaučia draugus ir artimuosius.

Milvydas - lietuvių kilmės vyriškas vardas, kurio trumpinys – Milius. Milvydas – tai dviejų lietuviškų žodžių junginys: mil- (pamilo; pvz. žr. Miltautas) + vyd- (išvydo; pvz. žr. Mantvydas).

Vardadieniai: Gegužės mėn. 26 d., lapkričio mėn. 1-11 d. – Milvydo vardo dienos.

Jūsų mintys visada ramios, viskas apgalvota iki smulkmenų; retai kada pasireiškia impulsyvumas ir emocijos bei skubotumas. Jūs labai vertinate kiekvieną minutę ir kelyje į tikslą užimate tvirtą poziciją bei visada žinote, ko norite.

Šie vardo savininkai garbina pasisekimą, valdžią, pagarbą, tradicijas.

Algmina, Algminė – liet., trump. Algė, iš vyr. v. Algminas.

Vardadienis: Gegužės 26 d.

Vardo Algmina, Algminė pirmoji raidė A, kuri simbolizuoja norą imtis naujų planų ir juos įgyvendinti. Esate imli ir nepriklausoma, turite stiprią valią ir intuiciją. Jus ne taip paprasta pažeisti; labai pasitikite savimi. Esate stipri, ryžtinga, atkakli , jums būdingas užsispyrimas . Moteris šiuo vardu pasižymės puikia nuojauta, todėl jos patarimų nereikėtų praleisti pro ausis. Turite vystyti savo komunikabilumą.

Panašūs vardai: Algmantas, Algmantė.

Algminas – liet., trump. Algis, alg- (žr. Algimantas) + min- (: liet. min-ėti, min-ti, mena, mine).

Vardadienis: Gegužės 26 d.

Algminas romantiški ir svajingi žmonės , šio vardo savininkai sugeba ilgam laikui prie ko nors prisirišti, tačiau jų partneriai dažnai pavargsta nuo emocinio jų nestabilumo. Šių žmonių stiprus energetinis laukas, tačiau lyderio kibirkštėlė nuolat tai mažiau, tai labiau vis tiek liepsnoja. Didžiausią pasitenkinimą ir palaimą Algminas randa bendraudami su verslo žmonėmis ir turtingos dvasios asmenimis, turinčiais gerą, aukštą padėtį visuomenėje .

Panašūs vardai: Almantas, Algvilas, Algvilė

Algvilė – liet., trurnp, Algė, iš vyr. v. Algvilas.

Vardadienis: Gegužės 26 d.

Vardo Algvilė pirmoji raidė A, kuri simbolizuoja norą imtis naujų planų ir juos įgyvendinti. Esate imli ir nepriklausoma, turite stiprią valią ir intuiciją. Jus ne taip paprasta pažeisti; labai pasitikite savimi. Esate stipri, ryžtinga, atkakli , jums būdingas užsispyrimas . Moteris šiuo vardu pasižymės puikia nuojauta, todėl jos patarimų nereikėtų praleisti pro ausis. Turite vystyti savo komunikabilumą.

Panašūs vardai: Algvilas, Algvitė

Alė – (2) liet. trumpinys iš Aleksandra ir kt.

Vardo Alė pirmoji raidė A, kuri simbolizuoja norą imtis naujų planų ir juos įgyvendinti. Esate imli ir nepriklausoma, turite stiprią valią ir intuiciją. Jus ne taip paprasta pažeisti; labai pasitikite savimi. Esate stipri, ryžtinga, atkakli , jums būdingas užsispyrimas . Moteris šiuo vardu pasižymės puikia nuojauta, todėl jos patarimų nereikėtų praleisti pro ausis. Turite vystyti savo komunikabilumą.

Panašūs vardai: Adelė, Alytė.

Algenis – (2) liet., trump. Algis, priesagos -enis vedinys iš sen. trump. Algas, Algis, kuris iš avd. su Alg-, Al-g-, Algminas, Algimantas, Algirdas ir kt.

Vardo Algenis pirmoji raidė A, kuri simbolizuoja norą imtis naujų planų ir juos įgyvendinti. Esate imlus ir nepriklausomas, turite stiprią valią ir intuiciją. Jus ne taip paprasta pažeisti; labai pasitikite savimi. Esate stiprus, ryžtingas, atkaklus , jums būdingas užsispyrimas . Vyras šiuo vardu pasižymės puikia nuojauta, todėl jo patarimų nereikėtų praleisti pro ausis. Turite vystyti savo komunikabilumą – patartina valdyti savo charakterį, užuot audringai prieštaravus – patylėti. 

Panašūs vardai: Algirdas, Augenis.

(1) liet., trump. Algis, tarm. trump. Algimas piet. žem. (švd.), Algis, algi- (: liet. alga „atpildas, atlyginimas, prūs. algas „t. p.“) + mant-(: liet. mantus „sumanus“, manta „turtas“)

Vardo Algimantas pirmoji raidė A, kuri simbolizuoja norą imtis naujų planų ir juos įgyvendinti. Esate imlus ir nepriklausomas, turite stiprią valią ir intuiciją. Jus ne taip paprasta pažeisti; labai pasitikite savimi. Esate stiprus, ryžtingas, atkaklus , jums būdingas užsispyrimas . Vyras šiuo vardu pasižymės puikia nuojauta, todėl jo patarimų nereikėtų praleisti pro ausis. Turite vystyti savo komunikabilumą – patartina valdyti savo charakterį, užuot audringai prieštaravus – patylėti. 

Panašūs vardai : Algis, Algimantė, Algirdas

(1) liet., trump. Algė, tarm. trump. Algima (Tauragė), iš vyr. v. Algimantas

Vardo Algimantė pirmoji raidė A, kuri simbolizuoja norą imtis naujų planų ir juos įgyvendinti. Esate imli ir nepriklausoma, turite stiprią valią ir intuiciją. Jus ne taip paprasta pažeisti; labai pasitikite savimi. Esate stipri, ryžtinga, atkakli , jums būdingas užsispyrimas . Moteris šiuo vardu pasižymės puikia nuojauta, todėl jos patarimų nereikėtų praleisti pro ausis. Turite vystyti savo komunikabilumą.

Panašūs vardai: Algimantas, Algė, Algerta