Rytoj vardadienius švenčia:

Sniega - liet., var. Sniegė, iš pasakos „Snieguolė ir septyni nykštukai“ herojės vardo varianto Sniega, — galūnės vedinys iš liet. sniegas.

Vardadienis: Sausio mėn. 23 d. – Sniegos vardo diena.

Šio vardo savininkai, judėdami pirmyn, niekada nesižvalgo į šalis, neieško lengvų kelių, jie drąsiai sutinka gyvenimo negeroves ir praradimus. Jie tvirti ir užsispyrę, aukoja savo jausmus ir laisvę dėl ateities pergalės. Kokį darbą bedirbtų, į jį įdeda visas jėgas. Jiems niekas neatrodo lengva ar neverta dėmesio.

Šie vardo savininkai garbina pasisekimą, valdžią, pagarbą, tradicijas. Netgi nereikšmingos užduotys jų akimis įgyja pirmaeilės svarbos.

Skaidrė - liet., galūnės vedinys iš liet. skaidri „maloni, linksma“.

Vardadienis: Sausio mėn. 23 d. – Skaidrės vardo diena.

Jūsų mintys visada ramios, viskas apgalvota iki smulkmenų; retai kada pasireiškia impulsyvumas ir emocijos bei skubotumas. Jūs labai vertinate kiekvieną minutę ir kelyje į tikslą užimate tvirtą poziciją bei visada žinote, ko norite.

Santaras - liet. ir prūs., trump. Santas, Santys, san- (žr. Sambangas) + tar- (: liet. tar-ti, tar-ia, prūs. tarin „balsas“).

Vardadienis: Sausio mėn. 23 d. – Santaro vardo diena.

Šio vardo savininkai savo gyvenimą dažniausiai pašvenčia visuomeninėms organizacijoms. Nemėgsta pagalbos iš šalies, jums patinka viską daryti patiems. Esate labai užsispyrę. Valios jėga ir rimtas charakteris leidžia susidoroti su bet kokiais projektais, todėl gera intuicija leidžia planuoti tolimą ateitį.

Sanvydas – liet., trump. Sanys, Vydas, san- (žr. Sambangas) + vyd- (: liet. iš-vyd-o, išvysti).

Vardadienis: Sausio mėn. 23 d. – Sanvydo vardo diena.

Šio vardo savininkai savo gyvenimą dažniausiai pašvenčia visuomeninėms organizacijoms. Nemėgsta pagalbos iš šalies, jums patinka viską daryti patiems. Esate labai užsispyrę. Valios jėga ir rimtas charakteris leidžia susidoroti su bet kokiais projektais, todėl gera intuicija leidžia planuoti tolimą ateitį.

Raimondas - pranc., trump. Raimas, Raimis, iš pranc. Raymond, kuris iš germ. Raginmunt, žr. Raimundas.

Vardadienis: Sausio mėn. 23 d. – Raimondo vardo diena.

Šių vardų turėtojų pagrindiniai trūkumai: naivumas, nepastovumas, neambicingumas, lengvabūdiškumas, nemokėjimas užbaigti užsibrėžto tikslo, įpratimas “keisti arklius pirmoje stotelėje” ir tai tipiška jiems.

BET labai meilūs su vaikais – savais ir svetimais, tačiau tai daro be perdėto sentimentalumo. Vaikai jiems – tas pat kaip ir suaugusieji, tiktai laimingi vaikai savyje sukaupia daugiau džiaugsmo, tikėjimo laiminga ateitimi. Todėl Jūs vaikus laikote tikrais savo draugais.

Raimundas – sulotynintas germanų kilmės vyriškas vardas, kurio trumpiniai yra šie: Raimas, Raimis, tarm. Raimundas, Raimis šiaur. žem. Raimundo vardas kilęs iš sulotyninto germanų vardo Raymundus, kuris yra germanų kalbos žodžių junginio vedinys iš Raginmunt. Išvertus iš germanų kalbos Raginmunt reiškia: sen. vok. ragin „lemtis“ + munt „apsauga, gynėjas“.

Vardadienis: Sausio mėn. 7 d., 23 d., rugpjūčio mėn. 31 d. – Raimundo vardo diena.

Šių vardų turėtojų pagrindiniai trūkumai: naivumas, nepastovumas, neambicingumas, lengvabūdiškumas, nemokėjimas užbaigti užsibrėžto tikslo, įpratimas “keisti arklius pirmoje stotelėje” ir tai tipiška jiems.

BET labai meilūs su vaikais – savais ir svetimais, tačiau tai daro be perdėto sentimentalumo. Vaikai jiems – tas pat kaip ir suaugusieji, tiktai laimingi vaikai savyje sukaupia daugiau džiaugsmo, tikėjimo laiminga ateitimi. Todėl Jūs vaikus laikote tikrais savo draugais.

Notangas - suliet. prūs., iš prūsų genties vardo notangai (vns. notangas).

Vardadienis: Sausio mėn. 23 d. – Notango vardo diena.

Sėkmingiausiai pritampate tose sferose, kur tenka daug bendrauti su žmonėmis, kas jums puikiai sekasi, nes turite įgimtą teisingumo jausmą. Jei prieš akis regimas konkretus, apčiuopiamas tikslas, jūs parodote nemenką darbštumą, nors iš esmės linkę kūnu ir siela atsiduoti gyvenimo džiaugsmams, malonumams.Gera intuicija leidžia planuoti tolimą ateitį.

Labai mokate prisiderinti prie žymiausių autoritetų. Jūs puikūs politiniai strategai, karščiausių ir uždegančių kalbų autoriai, naujų idėjų generatoriai.

Notangė - suliet. prūs., žr. vyr. v. Notangas.

Vardadienis: Sausio mėn. 23 d. – Notangės vardo diena.

Sėkmingiausiai pritampate tose sferose, kur tenka daug bendrauti su žmonėmis, kas jums puikiai sekasi, nes turite įgimtą teisingumo jausmą. Jei prieš akis regimas konkretus, apčiuopiamas tikslas, jūs parodote nemenką darbštumą, nors iš esmės linkę kūnu ir siela atsiduoti gyvenimo džiaugsmams, malonumams.Gera intuicija leidžia planuoti tolimą ateitį.

Labai mokate prisiderinti prie žymiausių autoritetų. Jūs puikūs politiniai strategai, karščiausių ir uždegančių kalbų autoriai, naujų idėjų generatoriai.

Noviltas - suliet. prūs., trump. Novys, no- (žr. Nodravas) + vilt- (: liet. viltis, vilt-is).

Vardadienis: Sausio mėn. 23 d. – Novilto vardo diena.

Tai šaunus vardas Jums patinka viskas, kas puiku, ir jūs patys nestokojate linksmo būdo. Neretai ir patys išoriškai itin patrauklūs, seksualūs, retkarčiais ir išdidūs, itin daug dėmesio skiriate savo išvaizdai, jos priežiūrai. Jūs pritariate laikmečiui, madoms, esate veiklūs, stengiatės atsiskleisti menui. Sėkmingiausiai pritampate tose sferose, kur tenka daug bendrauti su žmonėmis, kas jums puikiai sekasi, nes turite įgimtą teisingumo jausmą. Jei prieš akis regimas konkretus, apčiuopiamas tikslas, jūs parodote nemenką darbštumą, nors iš esmės linkę kūnu ir siela atsiduoti gyvenimo džiaugsmams, malonumams

Gunda – (1) vok., iš vok. Gunda, kuris yra trumpinys iš Kunigunda.

Vardadienis: Sausio 23 d.

Šie vardo turėtojai labai prisirišę prie šeimos. Sekso srityje jiems būtina dominuoti. Jei partnerei neprieštarauja, gali griebtis grubiausios fizinės jėgos. Kai jie susižavi ar kažko užsinori – geriau saugotis jų. Labai kūribingi ir užsispyrę žmonės.

Gailigedė – (1) liet., trump. Gailė, iš vyr. v. Gailigedas.

Vardadienis: Sausio 23 d.

Jūsų partneriams turėtų būti paklusnios ir švelnios antrosios pusės. Jūs – grobuonys, turintys labai gerai išlavėjusią uoslę. Jeigu kokiu nors žmogumi susidomite, tai šiam nebedaug lieka šansų nuo jūsų pasislėpti, kadangi Jums labai sunku nepaklusti. Niekas ir niekada neturi kėsintis į Jūsų laisvę ar kaip kitaip juos varžyti.

Gailigedas – (1) liet., trump. Gailius, gaili- (: liet. gailas „smarkus, stiprus“) + ged- (:liet. ged-auti „ilgėtis“).

Vardadienis: Sausio 23 d.

Jūsų partneriams turėtų būti paklusnios ir švelnios antrosios pusės. Jūs – grobuonys, turintys labai gerai išlavėjusią uoslę. Jeigu kokiu nors žmogumi susidomite, tai šiam nebedaug lieka šansų nuo jūsų pasislėpti, kadangi Jums labai sunku nepaklusti. Niekas ir niekada neturi kėsintis į Jūsų laisvę ar kaip kitaip juos varžyti.