Rytoj vardadienius švenčia:

Dainoras – dain- (daina) + nor- (noras, norėti) – „norinti dainuoti“.

Vardadienis: Rugpjūčio 8 d. – Dainorų vardo diena.

Šių vardų savininkai visada randasi pačios triukšmingiausios kompanijos centre, mėgsta papasakoti keistų istorijų ar anekdotų. Jūs – aštrialiežuviai, linksmi, išradingi ir nesugebate nė minutei būti ramūs. Jūs esate visų mylimi, aplinkiniai negali atsispirti jūsų spinduliuojam geriui. Jūsų seksualumas padeda sėkmingai apeiti visus povandeninius gyvenimo vandenis. Šiems vardo turėtojams viskas sekasi, todėl reikia būti atidiems su pinigais, nes galimi pavojai gali pridaryti neatitaisomų nuostolių. Tačiau daugumai Jums kažkokiu būdu disponuoja pakankamomis lėšomis ir problemų dėl išlaidumo nejaučia, nes jums dažniausiai nuskyla būti santuokoje su pasiturinčiais partneriais.

Tulgirdas - suliet. prūs., trump. Tulys, tul- (žr. Tulgaudas) + gird- (žr. Tautgirdas).

Vardadienis: Rugpjūčio mėn. 8 d. Tulgirdo vardo diena.

Jums šis vardas suteikia galimybę pasiekti sėkmės bet kokioje srityje. Kadangi jūsų gabumai tiesiog trykšta, kartais jums sunku pasirinkti veiklos sritį.

Tačiau nepastovaus charakterio, dėl ko kartais tampate šiurkštūs. Jūs išdidūs, tačiau jautrūs žmonės. Visur ir visada teisūs, todėl sunku su jumis bendrauti.

Jogvilas – (1) liet., trump. Jogys, Vilas, jo-g- (žr. Jogminas) + vil- (žr. Jaudvilas).

Vardadienis: Rugpjūčio 8 d.

Šie vardo turėtojai nuo vaikystės svajoja apie tolimus kraštus, naujas keliones ir egzotiką. Jie norėtų išbandyti gyvenime nors vieną kartą viską. Jiems visas gyvenimas – žaidimų aikštelė. Tokia nuostata gali jiems daug kainuoti, nes gali išsekti savi resursai – biologiniai ar socialiniai.

Gustavas – skandinavų kilmės vardas vyrui, kurio trumpiniai – Gustas, Gustis; baž. lot. Gustavus iš skand. Gustav: skand. gu- „kova“ + stav- „lazda“.

Vardadienis: Rugpjūčio 2-8 d.

Gusto vardą globoja Venera. Šie žmonės draugiški, geraširdžiai ir bet kokiais klausimais turi savo nuomonę. Sąžiningumas padaro juos atvirais ir visiems prieinamais.
Gustai labai myli savo šeimas. Jų išvaizda neatrodo aistringa, tačiau tai tik išorės apgaulė.
Gustai kultivuoja įvairias sporto šakas, laikosi dietos. Kadangi jie per daug įsijaučia į vaidinamą rolę, artimą jų širdžiai, gresia perkrovos; jų organizmas gali neatlaikyti fizinių bei moralinių krūvių, ir jie gali net susirgti chroniškomis ligomis.
Gustai darbuojasi aptarnavimo sferose, kultūros masiniame darbe, mokymo, auklėjamojo ir sveikatos apsaugos darbe.
Gusta paprastai fiziškai labai patrauklūs, dažnai tampa meilės ir netgi garbinimo objektais. Jie labai ryžtingi vykdydami savo planus, ir juos galima pavadinti netgi užsispyrusiais. Tačiau jei jie prie ko nors prisiriša, tampa labai ištikimi.
Gustus galima būtų apibendrinti trimis žodžiais: tikėjimas, viltis ir meilė. Nors sakoma, kad juos veikia Venera, tačiau daugeliu atveju jų meilę galima pavadinti labiau motiniška, negu jausmine. Meilėje jie vadovaujasi romantizmu ir idealizmu.

Elidas – (2) lot., trump. Elis, Elius, – liet. trumpinys iš Elidijus.

Vardadienis: Rugpjūčio 8 d.

Šio vardo savininkai turtingi ir valdingi žmonės. Jie linkę eiti link valdžios ir niekada nenori būti nuošalyje. Jeigu jiems nepasiseka atsidurti valdžioje ir turėti bent keletą pavaldinių, jaučiasi nepasiekę tikslo. Tie žmonės paklūsta griežtai disciplinai ir to paties reikalauja iš kitų. Dominuodami jie nesugeba įsiklausyti į kitų nuomonę girdi tik save.

Elidijus – (1) lot., trump. Elidas, Elis, Elius, iš lot. Elidius: lot. elido „išgydyti“.

Vardadienis: Rugpjūčio 8 d.

Šio vardo savininkas yra labai draugiškas, geranoriškas ir rūpestingas. Jis atsargus, kartais netgi įtarus, mėgsta dovanoti ir gauti dovanas, sugeba būti labai svetingas. Esant reikalui, gali būti labai drąsus ir labai užsispyręs.

Dominykas – Dominykas – lotynų kilmės berniuko vardas, kurio alternatyvos yra šios: Domininkas, sulietuvinti trumpiniai – Domas, tarm. Dominas, Domas, Domis, Domė, Domis žem., Daminykas, Damas ryt. ir piet. aukšt. Kildinamas iš lotyniško vardo Dominicus – „viešpaties“ arba „gimęs viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“ – lot. (dies) dominicus.

Vardadienis: Kovo mėn. 9 d., rugpjūčio mėn. 4-8 d., gruodžio mėn. 20 d. – Dominyko vardo diena.

Dominykas – iš lotynų kalbos “gimęs Viešpaties dieną”- sekmadienį.

Dominykai tai Dievo dovana, jų puikūs duomenys, tvirti it uolos, atletiški , seksualūs neretai jaunystėje būna „donžuanais“.
Dominykai trokšta pasipuikuoti prieš kitus; ekstravagantiškai rengiasi, nes nori sukelti įspūdį; mėgsta, kad viskas, ką jie daro, patrauktų kitų dėmesį; trokšta garbinimo ir lankstymosi prieš juos.

Dominykai labai vyriški vyrai, moka elgtis su moterimis , džentelmenai visada stengiasi, kad dama esanti šalia jų jaustūsi kaip karalienė. Asmeniniame gyvenime jie moka mylėti, bet tikrai ne vieną moterį. Jų širdis pasibelsti tik miegamajame galima ir tik taip susukti galvą, kad neieškotų daugiau kažko kito.

Dominykai turi retą šiais laikais savybę – auksines rankas. Tiktai tereikia užsiminti, kad nebėga vanduo iš čiaupo , ar tolete vanduo nenusileidžia jie kaip mat pulsis tvarkyti ir sutvarkys.

Daina -Daina – lietuvių kilmės vardas mergaitei. Dainos vardas kildinamas iš žodžio daina.

Vardadienis: Rugpjūčio mėn. 8 d. – Dainų vardo diena.

Dainos, labai etiškos asmenybės, kurios stengiasi visada rodyti geriausius rezultatus. Jų vardadienį globoja Jupiterio planeta, todėl jų pagrindinis bruožas – intelektas. Esa realistės todėl ir protas būna analitinis ir tai joms leidžia atlikti grandiozinius darbus.

Dainos asmeniniame gyvenime labai seksualios, aistringos. Saulė nulemia tai karštą, tai šaltą jų būseną. Jos uždarokos ir baikščios, tačiau kartais tai tik apsimetimas, noras, kad jomis kiti galėtų ilgai grožėtis. Širdies gilumoje yra svajotojos. Dainos – gudrybių ir išsisukinėjimo meistrės (lapės). Jų ryžtingumas ir gudrybės paslėptos po visa dviveidžio kauke. Bet kokias nuoskaudas, tikras ar menamas, jos atsimena ilgai, tačiau, esant reikalui, pirmos ištiesia pagalbos ranką skriaudėjams.

Dainos, bet kokiame darbe siekia vadovo posto, o išėjusios į užtarnautą poilsį, realizuoja save kad ir burdamos kortomis. Jos puikios aktorės, meninkės ir politikės, būna geros organizatorės, režisierės, sportininkės. Yra atsakingos, ištesi duotą žodį. Nuoširdžiai tiki, kad jų paskirtis ir sugebėjimai skirti žmonijos labui.

Dainos kartais linkusios būti nuošalyje, veikti intuityviai, gali būti aiškiaregės. Dažnai jos atitrūkusios nuo realybės vien dėl to, kad, jų manymu, ji liūdna ir skaudi, arba užsidariusios savyje, gali įsigilinti į savo dvasios paslaptis. Kartais pasineria į religiją, bet tokią, kuri pirmiausia apeliuotų į vaizduotę ir mistiką.

Neigiamos savybės: neryžtingumas, ambicijų neturėjimas, kraštutinumai, smulkmeniškumas, pavydumas. Dainų partneriams nevalia užgaulioti jų išpuoliais bei veiksmais, nes jos labai žiauriai pasmerkia ir baudžia save. Pagrindinė klaida, kurios turėtų vengti Dainos – tai savęs išsekinimas. Dėl tos priežasties jos linkusios sirgti skrandžio ir žarnyno ligomis.