Rytoj vardadienius švenčia:

trumpinys iš Stanislovas: stani „stok“ + slava „šlovė“

Stanislova – slav., sen. var. Stanislava, trump. Stasė, tarm. Stasia ryt. aukšt. (Dusetos), piet. aukšt. (dz.), baž. lot. Stanislava iš slavų Stanislava, kuris iš vyr. v. Stanislav, žr. Stanislovas.

Vardadieniai: Gegužės mėn. 7-8 d. – Stanislovos vardo dienos.

Galite daug atidžiau išklausyti ir padėti žmonėms, analizuoti reiškinius ir padaryti teisingas išvadas. Jūs talentingi ir daugiausiai pasireiškiate moksle ir mene, taip pat daug galite pasiekti religinėje veikloje.

Jūs turite labai daug žinių iš srities, kurią pasirenka – tik aukščiausios kategorijos specialistai.

Stanislovas – slav., sen. var. Stanislavas, trump. Stasys, Stasius, tarm. Stasis šiaur. žem., Stosius ryt. aukšt. (Kupiškis), Staja ryt. aukšt. (Rokiškis), sen. trump. Stanys, Stanis, Stanius, Stonys, Stonis, Stonius, baž. lot. Stanislaus iš sen. slavų Stanislav: sen. slavų stani “stok” + slava “šlovė”.

Vardadieniai: Balandžio mėn. 8 d., gegužės mėn. 7-8 d., rugsėjo mėn. 18 d. – Stanislovo vardo dienos.

Galite daug atidžiau išklausyti ir padėti žmonėms, analizuoti reiškinius ir padaryti teisingas išvadas. Jūs talentingi ir daugiausiai pasireiškiate moksle ir mene, taip pat daug galite pasiekti religinėje veikloje.

Jūs turite labai daug žinių iš srities, kurią pasirenka – tik aukščiausios kategorijos specialistai.

Džiugenė – (2) liet., trump. Džiugė, iš vyr. v. Džiugenis.

vardadienis: gegužės 8 d.

Jūs jaučiatės esąs principingesnis, doresnis ir ryžtingesnis. Ateityje įgysite daugiau organizacinių sugebėjimų.Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas. Esate plačios atviros natūros, įžvalgūs, niekada neišgyvenate dėl niekniekių. Dažniausiai Jūs intelektualinio darbo atstovai.

(2) liet., galūnės vedinys iš liet. aušra

Audrė – (2) liet.: metatoninis galūnės vedinys iš liet. audra.

Vardadienis: Gegužės 8 d.

Šio vardo savininkai turi labai išmintingą protą, idealistai, visus užjaučiantys. Siekia žinių, todėl dažniausiai įgyja aukštąjį išsilavinimą. Labai kūrybingi. Dauguma jų tampa žinomais artistais arba dailininkais kitaip tariant turi meniškų sugebėjimų.Žinoma, didžiausią naudą gali pateikti tada, kai suranda kelią nuo materialaus į dvasinį. Jūs jaučiatės esąs principingesnis, doresnis ir ryžtingesnis. Ateityje įgysite daugiau organizacinių sugebėjimų.