Rytoj vardadienius švenčia:

kęs- (kęsti) + min- (minėti)

Vaiva -lietuvių kilmės vardas, iš tariamos deivės v. Vaiva, kuris liaudies etimologijos būdu padarytas iš vaivorykštės, pastarąjį suprantant kaip Vaivos rykštė, iš tikrųjų vaivorykštė buvo laikoma tik vienu deivės Laimos pasireiškimo būdų (plg. Laimos juosta). Vaiva paplito iš V. Krėvės kūrinio „Perkūnas, Vaiva ir Straublys“.

Vardadieniai: Birželio mėn. 18 d., spalio mėn. 18 d. – Vaivos vardo dienos.

Šio vardo savininkai, judėdami pirmyn, niekada nesižvalgo į šalis, neieško lengvų kelių, jie drąsiai sutinka gyvenimo negeroves ir praradimus. Jie tvirti ir užsispyrę, aukoja savo jausmus ir laisvę dėl ateities pergalės.

Šie vardo savininkai garbina pasisekimą, valdžią, pagarbą, tradicijas. Netgi nereikšmingos užduotys jų akimis įgyja pirmaeilės svarbos.

Lukas – (2) lot., tarm. Luka ryt. aukšt., iš lot. Lucas — „lukanietis, Lukanijos (Italijos sritis) gyventojas“.

Vardadienis: Spalio mėn. 18 d. - Luko vardo diena.

Lukas – aktyvus visuomeninio gyvenimo dalyvis. Lukas itin lengvai įsitraukia į bet kokią socialinę veiklą. Lukas taip pat labai veržiasi dalyvauti ir politiniame šalies gyvenime, visus Lukus politika smarkiai traukia, kaip ir bet kuri ir bet kokia visuomeninė veikla. Šie žmonės taip pat labai geri oratoriai, traukiantys žmones savo idėjomis bei veikla. Visuomet elgiasi labai praktiškai, aktyvūs visose gyvenimo srityse ir geri organizatoriai. Dažnas Lukas siekia prestižinio išsilavinimo, kuris jam leidžia dar tvirtčiau įsikibti į gyvenimo tėkmę ir siekti pačių aukščiausių tikslų sėkmingai bei užtikrintai.

Mokslo žinios Lukui tarnauja ir kuria didelę pridėtinę vertę jų garbei bei gerovei. Išlavinta intuicija leidžia planuoti net tolimą ateitį ir įžvelgti joje labai aiškias perspektyvas. Prie viso to kiekvienas Lukas turi gebėjimą, gal net talentą, prisiderinti prie žymiausių autoritetų. Jūs galite būti puikus politinis patarėjas, konsultantas pačiais sunkiausiai strateginiais klausimais. Taigi Jūs esate puikus strategas, o taip pat karščiausių ir uždegančių kalbų autorius ir naujų idėjų generatorius.

Lukošius – (2) pasenęs vardas, iš lenkų Lukasz, kuris iš lot. Lucas, žr. Lukas.

Vardadienis: Spalio 18 d.

Nors jūs puikus vadovas, bet prastas pasekėjas. Dažnai imatės vadovauti, kai turi būti vadovaujama jums. Jei neugdysite savo teigiamų savybių, būsite linkęs (linkusi) reikalauti dėmesio ir pagalbos, o tai neleis dirbti ir gyventi savarankiškai (ypatingai jaunesniame amžiuje). Likimo kelio skaičiaus „1“ savininkai neapsiriboja minimaliais poreikiais, todėl kartais aplinkiniai juos laiko silpnais ir priklausomais nuo kitų žmonių. Kartu su skaičiumi „1“ gavote itin stiprios neigiamos energijos, dėl kurios esate linkęs (linkusi) į savanaudiškumą ir egoizmą.

Liubartas – (1) liet., trump. Liuvas, Bartas, liu- (: liet. liau-ti „nustoti, baigti“ su balsių kaita, plg. liūvis „liovimasis, paliova“) + bart- (žr. Lybartas).

Vardadienis: Spalio 18 d.

Jūs fiziškai tvirti, kupini slaptų įvairių galimybių žmonės. Rūpinimasis kitais, mokėjimas spręsti sudėtingus klausimus ir pedagoginis talentas gali jį išskirti iš minios. Jam reikės mokytis suvaldyti pyktį ir norą priimti staigius ir nepamatuotus sprendimus bei norą pasiduoti..