Rytoj vardadienius švenčia:

mil- (pa-milo) + mant- (mantus „sumanus“) – „mylimas ir protingas“

Liucijus – lotynų kilmės vardas. Vardo reikšmė lotynų kalboje – „šviesa“ .

Svirgailas - liet., var. Svirgaila, trump. Sviras, Svirius, svir- (: liet. svir-ti, svir-us, svar-bus, plg. got. swers „gerbiamas“, lot. serius „rimtas“) + gail- (žr. Sangailas).

Vardadienis: Gruodžio mėn. 2 d. – Svirgailo vardo diena.

Šio vardo nešiotoją turėtų lydėti sėkmė. Jis gali mėgti flirtą, sugebėti pralinksminti, tačiau išlikti namisėda ir būti svetingu šeimininku. Nors ir linkęs hiperbolizuoti, jis turėtų būti puikus mokytojas ir pedagogas, linkęs daug dirbti.

Žmogus šiuo vardu ko gero turės pakankamai ištvermės, kad galėtų suvaldyti nuosavą verslą.

Svirgailė - liet., trump. Svira, Svirė, iš vyr. v. Svirgaila, žr. Svirgailas.

Vardadienis: Gruodžio mėn. 2 d. – Svirgailo vardo diena.

Šio vardo nešiotoją turėtų lydėti sėkmė. Jis gali mėgti flirtą, sugebėti pralinksminti, tačiau išlikti namisėda ir būti svetingu šeimininku. Nors ir linkęs hiperbolizuoti, jis turėtų būti puikus mokytojas ir pedagogas, linkęs daug dirbti.

Žmogus šiuo vardu ko gero turės pakankamai ištvermės, kad galėtų suvaldyti nuosavą verslą.

Paulina - lot., trump. Paulė, tarm. Povilina (Ėriškiai), Paulė, Paulia ryt. aukšt., iš lot. Paulina, kuris yra priesagos –ina vedinys iš Paula, žr. Paulė.

Vardadienis: Kovo mėn. 13 d., birželio mėn. 6 d., lapkričio mėn. 9 d., gruodžio mėn. 2 d. – Paulinos vardo diena.

Jūsų gyvenimas kaip scenoje – jūsų replikos taiklios ir patikrintos, išvaizda nuo šukuosenos iki batų idealiai apgalvota. Savo esybe jūs esate niekada nepatenkinti tuo, ką turite. Visą laiką ieškote progų tobulėti.

Šie vardo turėtojai labai myli vaikus – tiek savus, tiek svetimus, tačiau be didesnio sentimentalumo. Vaikai jums – tas pats kas ir suaugę, tik laimingas vaikas turi savyje daugiau džiaugsmo, lūkesčių ateičiai.

Lygmantas – (1) liet., trump. Lygas, Lygys, lyg- (: liet. lyg-ti, lyg-us) + mant- (žr. Leimantas).

Vardadienis: Gruodžio 2 d.

Jūs turite labai daug žinių iš srities, kurią pasirenka – tik aukščiausios kategorijos specialistai. Galite daug atidžiau išklausyti ir padėti žmonėms, analizuoti reiškinius ir padaryti teisingas išvadas. Jūs talentingi ir daugiausiai pasireiškiate moksle ir mene, taip pat daug galite pasiekti religinėje veikloje. Bet komercijoje – jūs bejėgei, jeigu neklausote išmanančiųjų patarimų. Jūsų gyvenimą veikia Merkurijus, kuris nulemia jūsų protinį aktyvumą, gyvumą, naujus įspūdžius, prekybines operacijas, kalbą ir rašybą, domėjimąsi kultiniais mokslais.

Mozė – (2), (1) hebr., iš sulotyninto hebr. Moyses: hebr. moše „vaikas, sūnus“.

Vardadienis: Gruodžio 2 d.

Jūs labai atjaučiantys, todėl nėra geresnių slaugytojų už jus. Tačiau dvasinis mąstymas ribotas. Bažnyčią lankote tik dėl to, kad bijote, jog kiti gali blogai apie jus pagalvoti. Jūs puikiausiai suprantate savo prasižengimus šiame pasaulyje, tačiau anapusinis pasaulis jūsų nedomina.

Haraldas – (1) skand., trump. Haris, baž. lot. Haroldus iš skandinavų Harald : har- (iš heri) „kariuomenė“ + waldan „valdyti“.

Vardadienis: Gruodžio 2 d.

Sėkmingiausiai pritampate tose sferose, kur tenka daug bendrauti su žmonėmis, kas jums puikiai sekasi, nes turite įgimtą teisingumo jausmą. Jei prieš akis regimas konkretus, apčiuopiamas tikslas, jūs parodote nemenką darbštumą, nors iš esmės linkę kūnu ir siela atsiduoti gyvenimo džiaugsmams, malonumams.

Aurelija - lot. trump. Aurelė, Relė, Aura, iš lot. Aurelia, kuris iš vyr. v. Aurelius, žr. Aurelijus.

Vardadienis: Gruodžio 2 d., rugsėjo 25 d., spalio 16 d.

Aurelijos visada esti pakilios nuotaikos. Jos gyvena pagal taisyklę: “Geriausia visada būti teisingu”. Jos yra plačios atviros natūros, įžvalgios, niekada neišgyvena dėl niekniekių.
Aurelijos niekada nevengia kovos ir nesišaukia pagalbos. Jos puikiausiai gali apsiginti pačios. Labai aukšta savigarbos samprata. Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas. Tačiau į valdžią veržiasi ne dėl garbėtroškos, o kad būdamos galėtų padėti kitiems.
Aurelijoms labai sunku sutramdyti savo galingus instinktus. Pasidavusios trumpalaikei nuotaikai, jos apie kitką pamiršta, tampa labai nekantriomis. Tada skuba gyventi ir nori visur spėti.
Aurelijos labai darbščios ir niekada neparodo savo nuovargio, kol visiškai neišsenka. Mėgsta discipliną ir tvarką, konservatyvios ir pedantiškos, stengiasi palaikyti bendrai priimtas tradicijas ir tvarką. Kai kurios Aurelijos avantiūristės, nuotykių ieškotojos, užsispyrusios žaidėjos. Joms gyvenimas – teatras.
Aurelijos puikios darbuotojos. Jos mėgsta dirbti kolektyve, o ne vienos. Jos puikios mokytojos, rašytojos, žurnalistės, politikės, filosofės.