Vardai labai plati sąvoka. Jie suteikiami gyvūnams, mylimamiausiam žaislui, pastatui, net jachtoms, laivams, o japonijos samurajai netgi savo kardams-katanoms irgi duodavo vardus. Tai lyg pavadinimas, kuris įkūnija dvasią to, kuriam yra suteikiamas. Senoliai puikiai suprato vardo galia, todėl rinko jį neatsitiktiniu būdu, nebeprasmiu raidžiu kratiniu. Visi turime vardus. Kai girdime sakant Jonas ar Ona, Vytautas ar Laima…, mintyse iškyla konkrečių žmonių su ryškiausiais bruožais paveikslai. Vardų turime labai daug, daugiau nei 3500, jais esame turtingesni už visas kaimynines tautas, šalis, kalbas.

Skirtingos kultūros skirtingai ir renka vardus, tikriausiai daugelis yra matę filmų ar skaitę knygų ir numano kaip indėnai rinkdavo savo vardus. Čiabuviai rinkdavo vardą pagal žmogaus išvaizda ar būdo savybės, visa tai nulemdavo jo vardą, pvz: greitoji stirna ar juodasis erelis. O ar žinote, kaip gi lietuviai parenka vardus savo vaikams? Žinome, kad mūsų vardai yra įvairios kilmės: lietuviški, prūsiški, latviški, lotyniški, graikiški, germaniški, slaviški. Kiekvienam smalsu žinoti, kokios kilmės yra jo artimųjų, tai yra tėvų, seserų ar brolių vardai. Kokią reikšmę jis yra turėjęs tapdamas vardu. Kokia vieno ar kito vardo atsiradimo istorija ir netgi pačio žodžio etimologinė reikšmė bei raida. Visa tai galite sužinoti svetainėje vardai.org.