Ką reiškia vardas Ksaveras ? Vardo Ksaveras reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Ksaveras – (2) isp., tarm. Kseveras ryt. aukšt., iš sulotyninto ispanų Xaverius – „ksaverietis“, kuris iš Franciscus Xaverius – Pranciškus iš Ksavero miesto (Ispanijoje).

Vardadienis: Gruodžio 3 d.

Ksaverai apdovanoti įsijautimo savybe ir potraukiu jausti save dalele gyvenimo “visumos”. Priklausymas bendraminčių žmonių grupei ir savo vietos pajautimas joje yra būtiniausia sąlyga. Jie siekia tapti bet kokios draugijos nariais: darbo kolektyvo, šeimos klano, kaimo ar miesto bendruomenės arba valstybės ir visos žmonijos dalele. Nepaisant to, jie išlaiko savo individualybę, juos labiau imponuoja būti vieningos visumos dalimi.
Ksaverai turi išreikštą teisybės supratimo jausmą ir siekia, kad būtų kiekvieno išgirsti bei suprasti. Jie atidūs kitų problemoms ir nelaimėms. Neturi įpročio kaltinti kitų. Juos džiugina ne tiek asmeniniai pasiekimai, kiek kolektyvinių veiksmų rezultatai.
Ksaverai didžiuojasi savo namais, jausdamiesi jų tikraisiais šeimininkais; džiaugsmingi ir draugiški. Jie kilniaširdžiai – būtų jų valia, jie savo širdies šiluma sušildytų visą pasaulį. Nuostabiai jaučiasi harmoningoje aplinkoje, gėrisi grožiu ir turtingumu. Aktyviai domisi kultūra, labai jautrūs ir jų emocijos atsispindi darbuose.
Ksaverų blogybės pasireiškia jų noru perdėtai domėtis kitų reikalais, nuolat patarinėti, net jeigu to jų niekas neprašo. Kerštingi.

Panašūs vardai:

  1. Kolumbas
  2. Ksaverijus
  3. Kajetanas
  4. Kastytis
  5. Konradas