Ką reiškia vardas Klementinas ? Vardo Klementinas reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Klementinas – (2) lot., trump. Klementas, Klemas, iš lot. Clementinus, kuris yra priesagos -inus vedinys iš lot. Clemens (kilm. Clementis), žr. Klemensas.

Vardadienis: Lapkričio 23 d.

Klemensai labai darbštūs, išdidūs, teisingi ir gailestingi. Dažnai parodo savo garbės troškimą, iškelia aikštėn savo vertę bei demonstruoja nuopelnus, gražiai moka reikšti savo mintis, daro visiems gerą įspūdį.
Klemensai atkakliai stengiasi išgarsėti ir tai jiems beveik visada pasiseka. Apdovanoti dideliais gabumais teisės ir matematikos mokslams. Visada gina bei globoja silpnuosius ir engiamuosius.
Klemensai jaunystėje dažnai vargsta, jiems nesiseka, klysta, dažnai keičia darbo vietas, bet suaugę susikuria gerą gyvenimą. Paprastai veda iš meilės, pralobsta ir lieka visų gerbiami. Daug keliauja, išmoksta užsienio kalbų.
Klemensų šeimos gyvenimas nevienodas ir neramus. Nors jie myli šeimą, bet būdami išdidūs , trokšta engti žmoną, dažnai su ja pykstasi.
Klemensai serga kojų ligomis, dažnai jiems skauda galvą, linkę vidurių sutrikimams, nes mėgsta labai daug valgyti, piktnaudžiauja alkoholiu.

Panašūs vardai:

  1. Klemensas
  2. Kęstutis
  3. Kantas
  4. Kangedas
  5. Kantalgas