Ką reiškia vardas Darotas ? Vardo Darotas reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Darotas – (1) liet. ir prūs., trump. Daras, Darius, priesagos -otas vedinys iš sen. trump. Daras, kuris iš avd. su Dar-: Dargailas, Dargintas ir kt.

Vardadienis: Spalio 1 d.

Šio vardo savininkai mėgėjai keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas. Šio vardo savininkas yra labai draugiškas, geranoriškas ir rūpestingas. Jis atsargus, kartais netgi įtarus, mėgsta dovanoti ir gauti dovanas, sugeba būti labai svetingas. Esant reikalui, gali būti labai drąsus ir labai užsispyręs.

Panašūs vardai:

  1. Darutis
  2. Daugaudas
  3. Darutė
  4. Dobilė
  5. Dobilas