Ką reiškia vardas Daugaudas ? Vardo Daugaudas reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Daugaudas – (1) liet., trump. Daugas, Daugys, dau- (žr. Daubaras)+ gaud- (: liet. gaud-yti, gauti).

Vardadienis: Balandžio 23 d.

Šio vardo savininkas yra labai draugiškas, geranoriškas ir rūpestingas. Jis atsargus, kartais netgi įtarus, mėgsta dovanoti ir gauti dovanas, sugeba būti labai svetingas. Esant reikalui, gali būti labai drąsus ir labai užsispyręs.

Panašūs vardai:

  1. Darutė
  2. Dobilė
  3. Dobilas
  4. Darutis
  5. Daubaras