Ką reiškia vardas Apolinaras ? Vardo Apolinaras reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Apolinaras – (2) lot., sen. var. Apolinarijus, trump. Polinaras, Apolis, Polis, tarm. Apolinaras, Palys, Palius ryt. aukšt., Palis žem., iš lot. Apollinaris — „apoloniškas“, kuris iš mitologinio vardo Apollo (kilm. Apollinis) — Apolonas, romėnų ir graikų saulės dievas, menų globėjas.

Vardadienis: Sausio 8d., liepos 23d. – Apolinaro vardo diena.

Apolinarai – išmintingumo įsikūnijimas. Jie visada siekia žinių. Užsisklendę išminčiai, stengiantys atskleisti gyvenimo paslaptis.

Apolinarai išradėjai; nauji reiškiniai – labai juos domina. Niekada nepatiki žodžiu – būtinai turi patys įsitikinti reiškinio ar daikto realumu. Turi polinkį į vienatvę. Jie siekia, kad jų netrukdytų kultūriniai interesai.
Apolinarai savo sumanumą panaudoja visų gerovei. Jų gyvenimo siekis – išnaudoti savo žinias žmonijos labui. Nepatinka svetimi patarimai. Turi unikalų kantrybės jausmą.
Apolinarai – puikūs aktoriai, meninkai. Gerai atlieka meninį darbą, o susiderinę su protiniu, daug ką laimi. Daugelis atsiskleidžia dirbdami teisėsaugoje. Geri dėstytojai, mokytojai. Kaip ir visi, jie turi jausmus – reikalinga meilė ir supratimas, padrąsinimas.
Jų vedybos turi remtis abipusiu supratimu. Gali būti nusikaltamų grupuočių vadai.

Panašūs vardai: Apolonijus, Apolinarija.

Panašūs vardai:

  1. Apolonijus
  2. Apolinarija
  3. Auksė
  4. Argaudas
  5. Arys