Ką reiškia vardas Mečislovas ? Vardo Mečislovas reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Mečislovas – (1) slav., sen. var. Mečislavas (1), trump. Mečys, Mečius, baž. lot. Mecislaus iš slav. Mečislav (lenk. Mieczyslaw) : sen. slavų meč „kalavijas“ + slava „šlovė“.

Vardadienis: Sausio 1 d.

Mečislovai mėgsta permainas ir naujo pradžią. Labai ambicingi ir nepriklausomi. Jiems savasis “Aš” visada pirmoje vietoje. Tai – savo darbo profesionalai, mąstytojai, projektuotojai.
Mečislovai turi oratorių ir literatūros kūrybos dovaną. Jiems būtinas grožis, džiaugsmas ir laimė. Kai kurie Mečislovai myli vaikus ir stengiasi dirbti su jais, ypač kur jų daug.
Mečislovai atrodo paslaptingi ir rimti žmonės. Jie kartais užsidaro savyje. Tai inteligentai, turintys aristokratiškų bruožų asmenybės. Mėgsta knygas. Jie geri mokytojai, vienuoliai arba valstybės tarnautojai.

Panašūs vardai:

  1. Minmantas
  2. Minkantas
  3. Mėgys
  4. Medginas
  5. Mėgotas