Ką reiškia vardas Gaudvaišas ? Vardo Gaudvaišas reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Gaudvaišas – (1) liet. ir prūs., trump. Gaudas, gaud- (žr. Gaudrimas) + vaiš- (:liet. vaiš-ės, plg. viešė — sen. reikšme „kiemas, kaimas“).

Vardadienis: Liepos 6 d.

Šie vardo turėtojai turtus kraunasi rizikuodami finansinėmis akcijomis ir įkyriomis avantiūromis. Netgi patyrę pralaimėjimą, tokie žmonės sugeba vėl atkurti save. Pavojaus minutėmis jų fizinės jėgos labai padidėja.

Panašūs vardai:

  1. Gedartė
  2. Galintė
  3. Gailenis
  4. Gailenė
  5. Galintas