Ką reiškia vardas Eigirda, Eigirda, Eigirdė ? Vardo Eigirda, Eigirda, Eigirdė reikšmė, kilmė, vardadieniai:

(3b), (1), (1) liet., trump. Eigė, iš vyr. v. Eigirdas

Panašūs vardai:

  1. Eigirdė
  2. Eigmina, Eigmina, Eigminė
  3. Eigina, Eigina, Eiginė
  4. Eigeda, Eigeda, Eigedė
  5. Eiganta, Eiganta, Eigantė