Ką reiškia vardas Daunotas ? Vardo Daunotas reikšmė, kilmė, vardadieniai:

(1) suliet. prūs., trump. Daunas, Daunys, priesagos -otas vedinys iš sen. trump. Daunas, kuris iš avd. Daunoras Dausprungas / (1) liet., trump. Dausas, Dausys, dau- (žr. Daubaras) + sprung- (: liet. sprug-ti, sprung-a „bėgti, sprukti“ arba ryt. aukšt. sprung-  iš sprang- : liet. sprangus, plg. springti)

Panašūs vardai:

  1. Dausprungas
  2. Daunoras
  3. Daugirdas
  4. Daumilas
  5. Darotas