Ką reiškia vardas Dargvilė ? Vardo Dargvilė reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Dargvilė – (1), (2) liet., trump. Dargė, iš vyr. v. Darg-vilas.

Vardadienis: Liepos 24 d.

Jis suteikia Jums drąsos ir noro rizikuoti. Tampate ryžtingesnis ir tikslingesnis.Padidėja dėmesys visuomenės reikmėms, jaučiate poreikį pasitarnauti visuomenei. Šis vardas leidžia Jums geriau įvertinti žmonių charakterius.

Panašūs vardai:

  1. Domicė
  2. Dargvainė
  3. Dasijus
  4. Dravenė
  5. Daugenė