Ką reiškia vardas Dasijus ? Vardo Dasijus reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Dasijus – (1) graik., trump. Dasys, Dasius, iš sulotyninto graik. Dassius: graik. dasys „tankiaplaukis“.

Vardadienis: Sausio 12 d.

Šis vardas leidžia Jums geriau įvertinti žmonių charakterius. Šis vardas suteikia Jums daugiau energijos, galite įgyti daugiau muzikinių, vaidybinių sugebėjimų.

Panašūs vardai:

  1. Dargirė
  2. Dargiris
  3. Damazas
  4. Džiugintas
  5. Džiugilė