Ką reiškia vardas Čiovydas ? Vardo Čiovydas reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Čiovydas – (1) liet., trump. Vydas, čio- (: liet. čion „čia“) + vyd- (: liet. iš-vys-ti, iš-vyd-o).

Vardadienis: Gruodžio 15 d.

Šio vardo savininkas yra labai draugiškas, geranoriškas ir rūpestingas. Jis atsargus, kartais netgi įtarus, mėgsta dovanoti ir gauti dovanas, sugeba būti labai svetingas. Esant reikalui, gali būti labai drąsus ir labai užsispyręs.Šis vardas simbolizuoja norą imtis naujų planų ir juos įgyvendinti .Esate plačios atviros natūros, įžvalgūs, niekada neišgyvenate dėl niekniekių.Tampate reiklesnis sau pačiam ir kitiems. Esate imlus ir nepriklausomas, turite stiprią valią ir intuiciją. Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas. Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas.

Panašūs vardai:

  1. Česė
  2. Cezaris
  3. Celijus
  4. Cezarijus
  5. Cecilijus