Ką reiškia vardas Aurelijus ? Vardo Aurelijus reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Aurelijus – (1) lot., trump. Aurelius, Aurelis, Relius, Auras, iš lot. Aurelius: lot. aureolus „auksinis“.

Vardadienis: Liepos 20 d., lapkričio 9 d.

Aurelijai laimingi ir linksmi, visada esti pakilios nuotaikos. Jie gyvena pagal taisyklę: “Geriausia visada būti teisingu”.
Aurelijai niekada nevengia kovos ir nesišaukia pagalbos. Jie puikiausiai gali apsiginti patys. Labai aukšta savigarbos samprata. Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas. Tačiau į valdžią veržiasi ne dėl garbėtroškos, o kad būdami galėtų padėti kitiems.
Aurelijams labai sunku sutramdyti savo galingus instinktus. Pasidavę trumpalaikei nuotaikai, apie kitką pamiršta, tampa labai nekantriais. Tada skuba gyventi ir nori visur spėti.
Aurelijai labai darbštūs ir niekada neparodo savo nuovargio, kol visiškai neišsenka.
Aurelijai puikūs darbuotojai. Jie mėgsta dirbti kolektyve, o ne vieni.

Panašūs vardai:

  1. Aurelija
  2. Aurelijonas
  3. Anicetas
  4. Aniceta
  5. Armintas