Ką reiškia vardas Toldravas ? Vardo Toldravas reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Toldravas – suliet. prūs., trump. Tolys, tol- (žr. Tolbaudas) + drav- (: liet. drūtas „stiprus, tvirtas (kaip medis)“ plg. dravis, dravė „drevė“.

Vardadienis: Rugpjūčio mėn. 9 d. Toldravo vardo diena.

Jums šis vardas suteikia galimybę pasiekti sėkmės bet kokioje srityje. Kadangi jūsų gabumai tiesiog trykšta, kartais jums sunku pasirinkti veiklos sritį.

Tačiau nepastovaus charakterio, dėl ko kartais tampate šiurkštūs. Jūs išdidūs, tačiau jautrūs žmonės. Visur ir visada teisūs, todėl sunku su jumis bendrauti.

Panašūs vardai:

  1. Toliotė
  2. Tulgirdas
  3. Toldravė
  4. Toliotas
  5. Teisutis