Ką reiškia vardas Rimvilė ? Vardo Rimvilė reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Rimvilė - liet., trump. Rima, Rimė, iš vyr. v. Rimvilas.

Vardadienis: Gegužės mėn. 31 d. – Rimvilės vardo diena.

Jums šis vardas suteikia galimybę pasiekti sėkmės bet kokioje srityje. Kadangi jūsų gabumai tiesiog trykšta, kartais jums sunku pasirinkti veiklos sritį. Vis dėlto tai geri draugai, patarėjai, įvairiapusiškai išprususios asmenybės.

Tačiau nepastovaus charakterio, dėl ko kartais tampate šiurkštūs. Stengiatės nuskriausti silpnesniuosius, stipriųjų – bijotės.

Jūs išdidūs, tačiau jautrūs žmonės.

Panašūs vardai:

  1. Rimvilas
  2. Raitvilė
  3. Romana
  4. Roma
  5. Rachelė