Ką reiškia vardas Prudentas ? Vardo Prudentas reikšmė, kilmė, vardadieniai:

(2) lot., trump. Prudys, iš lot. Prudentius / Prudens: lot. prudens (kilm. pru-dentis) „protingas, išmintingas“ / Prutenis  (2) sulot, prūs., iškreiptas, asocijuojant su tautovardžiu prūsas (vid. lot. Pruthenus „prūsas“) iš Brutenis —Videvučio brolis mite apie brolius, pirmuosius prūsų valdovus, Brutenis savo ruožtu greičiausiai iš Protenis (žr.). Brolių Videvučio (žr.) ir Protenio vardų etimologinės reikšmės sudarytų mito prasmę atitinkantį santykį: „žinantis“ – „prantantis, nutariantis“

Panašūs vardai:

  1. Protenis
  2. Preiviltas
  3. Preivilas
  4. Preivainas
  5. Primas