Ką reiškia vardas Liucilė ? Vardo Liucilė reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Liucilė – lotynų kilmės mergaitiškas vardas, kurio trumpinys - Liucė, iš lot. Lucilla, kuris iš sen. romėnų giminės vardo Lucillus: lot. lux (kilm. lucis) „šviesa“ Liucina.

Liucilė - lot., trump. Liucė, iš lot. Lucina, kuris iš romėnų mitologinio vardo Lucina – gimdyvių globėjų deivių Junonos ir Dianos prievardis: lot. lux (kilm. lucis) „šviesa“.

Liucilės vardo alternatyvos vyrams – Liucius, Liucijonas.

Panašūs vardai:

  1. Liucilija
  2. Liustina
  3. Liucija, Lucija
  4. Liucė
  5. Lucė