Ką reiškia vardas Konstantas ? Vardo Konstantas reikšmė, kilmė, vardadieniai:

(1) lot., trump. Kostas, suliet. var. Kastantas, tarm. Kastantas, Kastis šiaur. žem., Kostis piet. žem., iš lot. Constantius / Constans : lot. constans (kilm. constantis) „ištvermingas, tvirtas“

Panašūs vardai:

  1. Konstantinas
  2. Kastantas
  3. Konstancijus
  4. Kastancijus
  5. Kodravas
  • Kostas

    Mano vardas ir man jis patinka