Ką reiškia vardas Bygirda, Bygirda, Bygirdė ? Vardo Bygirda, Bygirda, Bygirdė reikšmė, kilmė, vardadieniai:

(3a), (1), (1) suliet. prūs., trump. Byga, Bygė, iš vyr. v. Bygirdas

Panašūs vardai:

  1. Barinta, Barinta, Barintė
  2. Bukanta, Bukanta, Bukantė
  3. Barkinta, Barkinta, Barkintė