Ką reiškia vardas Novilta, Novilta, Noviltė ? Vardo Novilta, Novilta, Noviltė reikšmė, kilmė, vardadieniai:

(3a), (1), (1) suliet. prūs., trump. Novė, iš vyr. v. Noviltas

Panašūs vardai:

  1. Novyda, Novyda, Novydė
  2. Nautaras
  3. Nervyda, Nervyda, Nervydė
  4. Nergunda, Nergunda, Nergundė
  5. Nautara, Nautara, Nautarė