Ką reiškia vardas Jovyda, Jovyda, Jovydė ? Vardo Jovyda, Jovyda, Jovydė reikšmė, kilmė, vardadieniai:

(3a), (1), (1) liet., trump. Jovė, Vydė, iš vyr. v. Jovydas

Panašūs vardai:

  1. Jovydė
  2. Jovirda, Jovirda, Jovirdė
  3. Jovilta, Jovilta, Joviltė
  4. Jovarda, Jovarda, Jovardė
  5. Jovaida, Jovaida, Jovaidė