Šiandien vardadienius švenčia:

(2) liet., trumpinys iš Galigantas, Galmantas, Galvydas ir kt.

Greta – tai trumpinys iš Margarita vardo, kurio reikšmė – „perlas“.

trumpinys iš Margarita „perlas“

Jadvė – (2) liet. trumpinys iš Jadvyga.

Vardadienis: Spalio 16 d.

Jadvygos tikslios, atidžios ir labai rezultatyvios darbe, nes atsakingai žiūri į savo pareigas. Gali daug pasiekti vyriausybinėje tarnyboje, literatūroje, taip pat matematikoje ir gamtos moksluose. Kartais joms pačioms atrodo, kad jos nepakeičiamos, todėl eikvoja energiją savo sveikatos nenaudai. Jos gana dažnai “užsidirba” chroniškus susirgimus. Kolektyve atrodo nepastebimos, tačiau tai patys geriausi darbuotojai.
Jadvygos pasižymi konservatyviomis pažiūromis, kurios atsispindi netgi jų išvaizdoje ir manierose rengtis. Darbe nepakeičiamos ir parodo didžiulius dalykinius sugebėjimus, nuostabų darbštumą. Sugeba sunkiai ir ilgai dirbti. Labai domisi profesionaliu tobulėjimu, imasi sunkiausių užduočių.

Jadvyga – (2), (1) germ., trump. Jadvė, Vyga, sen. Jadzė (iš lenkų, tarm. Jadviga, Viga piet. aukšt. (dz.), Gedvyga, Advė vak. liet., Gedvyga, Gedvisė, Gedvė, Gedė, Gedzė vak. žem., Jadvisė, Jadzė ryt. aukšt., Jadvynė (Pakruojis), baž. lot. Hedwigis iš germ. Hedwig, Hadwig: sen. vok. aukšt. hadu „kova“ + wig „kova“.

Vardadienis: Spalio 16 d.

Jadvygos tikslios, atidžios ir labai rezultatyvios darbe, nes atsakingai žiūri į savo pareigas. Gali daug pasiekti vyriausybinėje tarnyboje, literatūroje, taip pat matematikoje ir gamtos moksluose. Kartais joms pačioms atrodo, kad jos nepakeičiamos, todėl eikvoja energiją savo sveikatos nenaudai. Jos gana dažnai “užsidirba” chroniškus susirgimus. Kolektyve atrodo nepastebimos, tačiau tai patys geriausi darbuotojai.
Jadvygos pasižymi konservatyviomis pažiūromis, kurios atsispindi netgi jų išvaizdoje ir manierose rengtis. Darbe nepakeičiamos ir parodo didžiulius dalykinius sugebėjimus, nuostabų darbštumą. Sugeba sunkiai ir ilgai dirbti. Labai domisi profesionaliu tobulėjimu, imasi sunkiausių užduočių.

Gutautas – (1) liet., trump. Gutys, gu- kilęs iš gud- (žr. Gudminas) + taut (žr. Gantautas).

Vardadienis: Spalio 16 d.

Šio vardo turėtojams darbas turi tenkinti jų paslaptingus norus. Menas – jų tikriausias kelias į asmeninį ir profesinį pasisekimą. Netgi jų suvaidinta komedija įgauna dramatinį atspalvį: žmonės sulyginami su jų vaidinamais personažais ir todėl sužadina žiūrovų stiprius jausmus, priverčia juoktis arba verkti iš užuojautos. Jūs mielai pasirenkate pramogų vadovo postą. Loginis mąstymas atveria kelią į mokslinį darbą.

Gutautė – (1) liet., trump. Gutė, iš vyr. v. Gutautas.

Vardadienis: Spalio 16 d.

Šio vardo turėtojams darbas turi tenkinti jų paslaptingus norus. Menas – jų tikriausias kelias į asmeninį ir profesinį pasisekimą. Netgi jų suvaidinta komedija įgauna dramatinį atspalvį: žmonės sulyginami su jų vaidinamais personažais ir todėl sužadina žiūrovų stiprius jausmus, priverčia juoktis arba verkti iš užuojautos. Jūs mielai pasirenkate pramogų vadovo postą. Loginis mąstymas atveria kelią į mokslinį darbą.

Edma – (2) liet. trumpinys iš Edmundė.

Vardadienis: Spalio 16 d.

Jums reikėtų išmokti atleisti, vengti kvailų poelgių ir įpročių, tokių, kaip persivalgymo, įsitraukimo į girtuoklystę ar palaidą gyvenimą. Nors ir šios savybės rodo silpną valią, bet Jūs esate nuoširdus , nemeluojate ir iš gyvenimo norite pasiimti viskas kas geriausia.Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas. Dažniausiai Jūs intelektualinio darbo atstovai. Esate gimęs po laiminga žvaigžde.

Edmas – (2) liet. trumpinys iš Edmundas.

Vardadienis: Spalio 16 d.

Jums reikėtų išmokti atleisti, vengti kvailų poelgių ir įpročių, tokių, kaip persivalgymo, įsitraukimo į girtuoklystę ar palaidą gyvenimą. Nors ir šios savybės rodo silpną valią, bet Jūs esate nuoširdus , nemeluojate ir iš gyvenimo norite pasiimti viskas kas geriausia.Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas. Dažniausiai Jūs intelektualinio darbo atstovai. Esate gimęs po laiminga žvaigžde.

Dovaidas – (1) liet., trump. Dovas, do- (žr. Domantas) + vaid- (: liet. vaid-ytis, vaid-entis „rodytis“).

Vardadienis: Spalio 16 d.

Šio vardo savininkai sugeba ilgam laikui prie ko nors prisirišti, tačiau jų partneriai dažnai pavargsta nuo emocinio jų nestabilumo. Šių žmonių stiprus energetinis laukas, tačiau lyderio kibirkštėlė nuolat tai mažiau, tai labiau vis tiek liepsnoja.Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas.

Dovaidė – (1) liet., trump. Dovė, iš vyr. v. Dovaidas.

Vardadienis: Spalio 16 d.

Šio vardo savininkai sugeba ilgam laikui prie ko nors prisirišti, tačiau jų partneriai dažnai pavargsta nuo emocinio jų nestabilumo. Šių žmonių stiprus energetinis laukas, tačiau lyderio kibirkštėlė nuolat tai mažiau, tai labiau vis tiek liepsnoja.Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas.

Dovaldė – (1) liet., trump. Dovė, iš vyr. v. Dovaldas.

Vardadienis: Rugsėjo 7 d., spalio 16 d.

Šio vardo savininkas yra labai draugiškas ir rūpestingas. Jis atsargus, kartais netgi įtarus, mėgstantis dovanoti ir gauti dovanas, sugeba būti labai svetingas. .Šis vardas simbolizuoja norą imtis naujų planų ir juos įgyvendinti .Esate labai įdomios natūros, įžvalgūs, niekada neišgyvenate dėl niekniekių.Tampate reiklesnis sau pačiam ir kitiems.

Aurelija - lot. trump. Aurelė, Relė, Aura, iš lot. Aurelia, kuris iš vyr. v. Aurelius, žr. Aurelijus.

Vardadienis: Gruodžio 2 d., rugsėjo 25 d., spalio 16 d.

Aurelijos visada esti pakilios nuotaikos. Jos gyvena pagal taisyklę: “Geriausia visada būti teisingu”. Jos yra plačios atviros natūros, įžvalgios, niekada neišgyvena dėl niekniekių.
Aurelijos niekada nevengia kovos ir nesišaukia pagalbos. Jos puikiausiai gali apsiginti pačios. Labai aukšta savigarbos samprata. Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas. Tačiau į valdžią veržiasi ne dėl garbėtroškos, o kad būdamos galėtų padėti kitiems.
Aurelijoms labai sunku sutramdyti savo galingus instinktus. Pasidavusios trumpalaikei nuotaikai, jos apie kitką pamiršta, tampa labai nekantriomis. Tada skuba gyventi ir nori visur spėti.
Aurelijos labai darbščios ir niekada neparodo savo nuovargio, kol visiškai neišsenka. Mėgsta discipliną ir tvarką, konservatyvios ir pedantiškos, stengiasi palaikyti bendrai priimtas tradicijas ir tvarką. Kai kurios Aurelijos avantiūristės, nuotykių ieškotojos, užsispyrusios žaidėjos. Joms gyvenimas – teatras.
Aurelijos puikios darbuotojos. Jos mėgsta dirbti kolektyve, o ne vienos. Jos puikios mokytojos, rašytojos, žurnalistės, politikės, filosofės.

Ambraziejus - graikiškos kilmės vardas, trump. Ambrazas, Ambrys, Brazys, Brazius, tarm. Ambražiejus piet. aukšt. (Ratnyčia), Ambroziejus vak. aukšt., Embražiejus žem. (Kretinga), Jambrožiejus (XVI a. liet. kariuomenės sąrašas), Ambrazas, Ambroza, Ambrozas, Umbrazas, Imbrazas ryt. aukšt., Embrazas piet. žem. (švd.), iš sulotyninto graik. Ambrosius: graik. ambrosios „nemirtingas.

Vardadienis: Balnadžio 4d., Spalio 16., Gruodžio 7d.

Vardo Ambraziejus pirmoji raidė A, kuri simbolizuoja norą imtis naujų planų ir juos įgyvendinti. Esate imli ir nepriklausoma, turite stiprią valią ir intuiciją. Tai – galingas vardas, suteikiantis Jums gero lyderio savybių. Šio vardo savininkai pasižymės puikia nuojauta, intucija.

Panašūs vardai: Ambrozija.