Šiandien vardadienius švenčia:

Sebastijona - graik., trump. Seba, tarm. Sebastijonė žem., iš sulotyninto graik. Sebastiana, kuris iš vyr. v. Sebastianus, žr. Sebastijonas.

Vardadienis: Sausio mėn. 20 d. – Sebastijonos vardo diena.

Kaip bendradarbiai – patikimi, geri draugai. Jus daugiau valdo jausmai negu protas. Turite stipriai išreikštą kūno energetiką. Šie vardo savininkai rūpinasi materialine ateitimi, apie tai, kas būtina pasiturinčiam gyvenimui, ir tai jiems sekasi gana gerai, nes jie tikri finansų genijai; žino, kur taupyti ir kaip paskirstyti pinigus.

Sebastijonas - graik., trump. Sebas, tarm. Sebestinas piet. aukšt. (dz.), Sebastas, Sebestas, Sebesčius, Sabastas, Sabas, Sabys ryt. aukšt., iš sulotyninto graik. Sebastianus: graik. sebastos „šventas“.

Vardadienis: Sausio mėn. 20 d. – Sebastijono vardo diena.

Kaip bendradarbiai – patikimi, geri draugai. Jus daugiau valdo jausmai negu protas. Turite stipriai išreikštą kūno energetiką. Šie vardo savininkai rūpinasi materialine ateitimi, apie tai, kas būtina pasiturinčiam gyvenimui, ir tai jiems sekasi gana gerai, nes jie tikri finansų genijai; žino, kur taupyti ir kaip paskirstyti pinigus.

Nomeda – suliet. prūs., trump. Nomė, Meda, iš vyr. v. Nomedas.

Vardadienis: Sausio mėn. 20 d. – Nomedos vardo diena.

Jūs ambicinga ir mokate save pristatyti kitiems. Pasitikite savimi net sudėtingiausiose situacijose. Daug reikalaujate iš savęs ir aplinkinių. Mėgstate bendrauti, pasižymite draugišku būdu, esate mandagi.

Jūs traukiate žmones, o jų palaikymas jums labai svarbus. Jei jaučiate aplinkinių neprielankumą, dėl to labai jaudinatės ir sunkiai suvaldote emocijas.

Lynartas – (1) liet., trump. Lynas, Lynys, ly- iš lyg- (žr. Lybartas)+ nart- (žr. Leinartas).

Vardadienis: Sausio 20 d.

Jei išnaudosite likimo suteiktas galimybes, taktiškumas ir draugiškas elgesys atneš jums populiarumą. Jūs patiksite visiems žmonėms. Jie vertins, kad dirbate ne dėl pinigų, o savo idealų.

Lynartė – (1) liet., trump. Lynė, iš vyr. v. Lynartas.

Vardadienis: Sausio 20 d.

Jei išnaudosite likimo suteiktas galimybes, taktiškumas ir draugiškas elgesys atneš jums populiarumą. Jūs patiksite visiems žmonėms. Jie vertins, kad dirbate ne dėl pinigų, o savo idealų.

Jogminas – (1) liet., trump. Jogys, Minius, jo-g- (: liet. jo-ti, jo-ja + -g-, plg. sen. avd. Jogys) + min- (: liet. min-ti, min-ėti, min-i).

Vardadienis: Sausio 20 d.

Jūs fiziškai tvirti, kupini slaptų įvairių galimybių žmonės. Mėgsta komanduoti, keisti profesijas ir pasilinksminimų pobūdį, taip pat perstatinėti baldus kambariuose, nori dirbti kelis darbus vienu metu ir todėl pradeda blaškytis. Moka prisitaikyti, gali lengvai pamėgdžioti, tačiau tuo pačiu labai jausmingi ir užsigaunantys.

Gintvainas – (1) liet., trump. Gintas, gint- (: liet. ginti, gint-as) + vain- (žr. Galvainas).

Vardadienis: Sausio 20 d.

Jūsų partneriams turėtų būti paklusnios ir švelnios antrosios pusės. Jūs – grobuonys, turintys labai gerai išlavėjusią uoslę. Jeigu kokiu nors žmogumi susidomite, tai šiam nebedaug lieka šansų nuo jūsų pasislėpti, kadangi Jums labai sunku nepaklusti. Niekas ir niekada neturi kėsintis į Jūsų laisvę ar kaip kitaip juos varžyti. Šie vardo turėtojai turtus kraunasi rizikuodami finansinėmis akcijomis ir įkyriomis avantiūromis. Netgi patyrę pralaimėjimą, tokie žmonės sugeba vėl atkurti save. Pavojaus minutėmis jų fizinės jėgos labai padidėja.

Gintvainė – (1) liet., trump. Gintė, iš vyr. v. Gintvainas.

Vardadienis: Sausio 20 d.

Jūsų partneriams turėtų būti paklusnios ir švelnios antrosios pusės. Jūs – grobuonys, turintys labai gerai išlavėjusią uoslę. Jeigu kokiu nors žmogumi susidomite, tai šiam nebedaug lieka šansų nuo jūsų pasislėpti, kadangi Jums labai sunku nepaklusti. Niekas ir niekada neturi kėsintis į Jūsų laisvę ar kaip kitaip juos varžyti. Šie vardo turėtojai turtus kraunasi rizikuodami finansinėmis akcijomis ir įkyriomis avantiūromis. Netgi patyrę pralaimėjimą, tokie žmonės sugeba vėl atkurti save. Pavojaus minutėmis jų fizinės jėgos labai padidėja.

Eitvaldas – (1) liet., trump. Eitas, Eitys, Valdas, eit- (žr. Eitmilas) + vald- (žr. Eisvaldas).

Vardadienis: Sausio 20 d.

Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas, tačiau dauguma Jūsų sugebate kažkokiu būdu disponuoti pakankamomis lėšomis ir problemų dėl išlaidumo nejaučiate, nes jums dažniausiai nuskyla būti santuokoje su pasiturinčias partneriais.

Eitvaldė – (1) liet., trump. Eitė, iš vyr. v. Eitvaldas.

Vardadienis: Sausio 20 d.

Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas, tačiau dauguma Jūsų sugebate kažkokiu būdu disponuoti pakankamomis lėšomis ir problemų dėl išlaidumo nejaučiate, nes jums dažniausiai nuskyla būti santuokoje su pasiturinčias partneriais.

Eladas – (2) graik., trump. Elas, Elius, – liet. trumpinys iš Eladijus.

Vardadienis: Sausio 20 d.

Šie vardo turėtojai sekse aktyvūs, nereikalinga moterų iniciatyva. Kaip kitur jie veržlūs ir drąsūs. Jie – medžiotojai, turintys labai gerą uoslę. Jeigu kokiu nors žmogumi susidomi, tai šiam nebedaug lieka šansų nuo jo pasislėpti, kadangi Jums labai sunku nepaklusti. Niekas ir niekada neturi kėsintis į laisvę ar kaip kitaip juos varžyti.

Eladijus – (1) graik., trump. Eladas, Elas, Elius, iš sulotyninto graik. Helladius: graik. Helas (kilm. Hellados) — Elada (= Graikija).

Vardadienis: Sausio 20 d.

Šie vardo turėtojai sekse aktyvūs, nereikalinga moterų iniciatyva. Kaip kitur jie veržlūs ir drąsūs. Jie – medžiotojai, turintys labai gerą uoslę. Jeigu kokiu nors žmogumi susidomi, tai šiam nebedaug lieka šansų nuo jo pasislėpti, kadangi Jums labai sunku nepaklusti. Niekas ir niekada neturi kėsintis į laisvę ar kaip kitaip juos varžyti.

Fabijonas – lotyniškas vardas, kurio trumpinys Fabas, tarm. Pabijonas, iš lot. Fabianus, kuris yra priesagos -anus vedinys iš Fabius, žr. Fabijus.

Vardadienis: Sausio mėn. 20 d. – Fabijono vardo diena.

Fabijonai impulsyvūs, trokštantys garbės, bei visose gyvenimo srityse valdžios. Jiems nuolat reikalingi nuotykiai, puikiai kaip chameleonai prisitaikantys prie įvairiausios kompanijos.

Fabijonai idėjiniai žmonės, jiems jokiu būdu negalima riboti jų laisvės. Jeigu Fabijonai pradeda darbuotis dėl geresnių pinigų – jiems viskas pradeda slysti iš rankų ir nebetenka vertės.

Fabijonai myli gyvūnus, užtat puikiai jaučiasi gamtoje , net vabalas ant medžio šakos jiems suteikia malonumo. Šeimoje jie ramūs, tiki kad moteris šeimos židinys.