Šiandien vardadienius švenčia:

geis- (geisti) + vil- (viltis) – „geidžiamas su viltimi“

Lykantas – (1) liet., trump. Lykas, Lykys, ly- iš lyg- (žr. Lybartas) + kant- (: liet. pa-kant-us, kant-rus).

Vardadienis: Gruodžio 5 d.

Jūs turite labai daug žinių iš srities, kurią pasirenka – tik aukščiausios kategorijos specialistai. Galite daug atidžiau išklausyti ir padėti žmonėms, analizuoti reiškinius ir padaryti teisingas išvadas. Jūs talentingi ir daugiausiai pasireiškiate moksle ir mene, taip pat daug galite pasiekti religinėje veikloje. Bet komercijoje – jūs bejėgei, jeigu neklausote išmanančiųjų patarimų. Jūsų gyvenimą veikia Merkurijus, kuris nulemia jūsų protinį aktyvumą, gyvumą, naujus įspūdžius, prekybines operacijas, kalbą ir rašybą, domėjimąsi kultiniais mokslais.

Gracija – (1) lot., trump. Graca, Gracė, iš lot. Gratia: lot. gratia „žavumas, grakštumas“.

Vardadienis: Gruodžio 5 d.

Jūs labai atjaučiantys, todėl nėra geresnių slaugytojų už jus. Tačiau dvasinis mąstymas ribotas. Bažnyčią lankote tik dėl to, kad bijote, jog kiti gali blogai apie jus pagalvoti. Jūs puikiausiai suprantate savo prasižengimus šiame pasaulyje, tačiau anapusinis pasaulis jūsų nedomina.

Gratas – (2) lot., iš lot. Gratus: lot. gratus „malonus, mielas“.

Vardadienis: Gruodžio 5 d.

Šie vardo turėtojai iš pažiūros atrodo abejingi viskam, tačiau tai tik elgesio maniera, po kuria slepiasi didžiuliai dvasiniai išgyvenimai. Jie emocijas slepia viduje, o tai greitai atsiliepia į jų sveikatą – virškinimo ir nervų sistemoms.

Grata – (2) lot., iš lot. Grata: lot. grata „maloni, miela“.

Vardadienis: Gruodžio 5 d.

Šie vardo turėtojai iš pažiūros atrodo abejingi viskam, tačiau tai tik elgesio maniera, po kuria slepiasi didžiuliai dvasiniai išgyvenimai. Jie emocijas slepia viduje, o tai greitai atsiliepia į jų sveikatą – virškinimo ir nervų sistemoms.

Eimilas – (1) liet., trump. Eimas, Eimys, Milius, ei- (žr. Eibaras) + mil- (: liet. pa-mil-ti).

Vardadienis: Gruodžio 5 d.

Jūs puikiai žinote savo teises, jaučiate nepajudinamą valios jėgą. Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas. Jūs jaučiatės esąs principingesnis, doresnis ir ryžtingesnis. Ateityje įgysite daugiau organizacinių sugebėjimų.

Eimilė – (1), (2) liet., trump. Eimė, Milė, iš vyr. v. Eimilas.

Vardadienis: Gruodžio 5 d.

Jūs puikiai žinote savo teises, jaučiate nepajudinamą valios jėgą. Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas. Jūs jaučiatės esąs principingesnis, doresnis ir ryžtingesnis. Ateityje įgysite daugiau organizacinių sugebėjimų.

Eimintas – (1) liet., trump. Eimas, Eimys, ei- (žr. Eibaras) + mint- (žr. Eigmintas).

Vardadienis: Gruodžio 5 d.

Šio vardo savininkai itin reiklūs sau pačiam ir kitiems. Nesprendžiate apie įvykius iš pirmo žvilgsnio. Gaila bet Jums prireiks daugiau laiko tobulėjimui. Jums tai suteikia nepriklausomybės, individualumo, originalumo ir išradingumo savybių. Mėgstate keliauti, lengvai išmokstate kitas kalbas.

Bylė – (1) liet.: iš vyr. v. Bylius.

Vardadienis: gruodžio 5 d.

Šių vardų savininkų sėkmė – būti kolektyve tarp žmonių, todėl tikriausiai jie labai gerai jaučiasi savo šeimoje. Jus traukia svaiginantys meilės nuotykiai ir pasirengimas bet kurią minutę pasinerti į eilinę avantiūrą. Tai jų gyvenimo esmė. Ir iš tikrųjų juose dominuoja didelė drąsa, minčių aiškumas, įsitikinimų tvirtumas. Jūs jaučiatės esąs principingesnis, doresnis ir ryžtingesnis. Ateityje įgysite daugiau organizacinių sugebėjimų. Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas. Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas. Dažniausiai Jūs intelektualinio darbo atstovai.