Šiandien vardadienius švenčia:

Eulalija variantas: „gražiakalbis, iškalbingas“

Vaigailas – liet. ir prūs., sen. var. Vaigaila, trump. Vaigas, Vaigys, vai- (žr. Vaidaugas) + gail- (: liet. gailas „smarkus, stiprus“).

Vardadienis: Gruodžio mėn. 10 d. – Vaigailo vardo diena.

Jus traukia politika ir bet kokia atvira visuomeninė veikla. Tai puikūs oratoriai, sugebantys žmones patraukti savo idėjomis. Visada praktiški, aktyvūs ir geri organizatoriai. Siekia prestižinio išsilavinimo.

Gera intuicija leidžia planuoti tolimą ateitį. Labai mokate prisiderinti prie žymiausių autoritetų.

Loreta – (2) ital., trump. Lora, iš italų Loretta, padarytas su priesaga -etta (mažyb.) iš Laura ir Lora, kuris yra trumpinys iš Leonora ir Eleonora.

Vardadienis: Gruodžio 20 d.

Loretų drąsa, disciplinuotumas ir sugebėjimas koncentruotis suteikia joms didelių pranašumų prieš kitus. Visa, ką jos veikia (biznis, darbas, pasilinksminimas), daro su visišku atsidavimu, užsidegimu, ir tai žmones tiesiog stebina.
Loretos, kaip niekas kitas, gyvenime pasiekia gerų rezultatų. Tačiau jos visada jaučiasi nepatenkintos. Jeigu kas labai suerzina, gali tiesiog “sprogti”. Tokiais atvejais praranda savikontrolę ir elgiasi labai agresyviai.
Loretos gali pasiekti bet kokį užsibrėžtą tikslą. Labiausiai sekasi veikti didelių pinigų pasaulyje, politikoje ir biznyje. Labai geros organizatorės, sugebančios “užkurti” bendradarbius dideliems darbams.

Ilma – (1) liet., iš upėvardžio Ilma (Pabradė).

Vardadienis: Gruodžio 10 d.

Jūs paprastai daug kuo domitės, ypač mokslais, visų pirma humanitariniais, tačiau gerai suprantate ir techniką. Kad ir kuo jūs užsiimate, jūsų stilius nepakartojamas. Švelnus humoras, malonus charakteris ir mokėjimas nuoširdžiai didžiuotis gyvenimu leidžia darbuotis daugelyje sričių. Kasdienybę pagražina juokeliais, audringai aptaria savo bendradarbių veiklą. Jūsų atidumas detalėms ir iškalba leidžia jums tapti talentingais scenaristais, dramaturgais, aktoriais, naudingų patarimų ir pokalbių vedėjais televizijoje arba žurnalistais. Dėl savo originalumo jūs galite sublizgėti bet kokioje meno srityje.

Eidimtas – (1) liet., trump. Eidas, Eidys, eid- (žr. Eidgintas) + imt- (: liet. imt-as, imti).

Vardadienis: Gruodžio 10 d.

Šio vardo savininkai sugeba ilgam laikui prie ko nors prisirišti, tačiau jų partneriai dažnai pavargsta nuo emocinio jų nestabilumo. Šių žmonių stiprus energetinis laukas, jūs norite vadžias imti į savo rankas. Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas.

Alvinas – (1) germ., trump. Alvys, Alvis, iš germ. Alvin — „kilnus draugas“, al- kilęs iš adal „kilnus“ + wini „draugas“.

Vardadienis: Gruodžio 10d.

Šis vardas stiprina Jūsų lyderio, vadovo sugebėjimus. Jis veda Jus į didelius pasiekimus. Šis vardas leidžia Jums geriau įvertinti žmonių charakterius. Realistiškiau vertinate reiškinius ir žmones. Jus jau nebe taip lengva apkvailinti.Norėtumėte dalyvauti politiniuose judėjimuose, Jus traukia filosofinės teorijos, spiritizmo praktika.

Panašūs vardai: Alvis, Alvys, Alvydas, Alvilas.