Rytoj vardadienius švenčia:

Toldravas – suliet. prūs., trump. Tolys, tol- (žr. Tolbaudas) + drav- (: liet. drūtas „stiprus, tvirtas (kaip medis)“ plg. dravis, dravė „drevė“.

Vardadienis: Rugpjūčio mėn. 9 d. Toldravo vardo diena.

Jums šis vardas suteikia galimybę pasiekti sėkmės bet kokioje srityje. Kadangi jūsų gabumai tiesiog trykšta, kartais jums sunku pasirinkti veiklos sritį.

Tačiau nepastovaus charakterio, dėl ko kartais tampate šiurkštūs. Jūs išdidūs, tačiau jautrūs žmonės. Visur ir visada teisūs, todėl sunku su jumis bendrauti.

Tarvilė – liet., trump. Tarė, iš vyr. v. Tarvilas.

Vardadieniai: Rugpjūčio mėn. 9 d. – Tarvilės vardo dienos.

Šie vardo turėtojai mėgsta skaniai ir sočiai pavalgyti bei išgerti. Gali piktnaudžiauti seksu ir narkotikais. Jie turi talentą generuoti naujas idėjas; puikios rankos. Mėgsta visa, kas nauja ir neištirta.

Jie protingi, tačiau mąstymo procesas, kaip ir pats gyvenimas, neorganizuotas ir išbarstytas.

Rolanda – pranc., trump. Rola, iš vyr. v. Rolandus, žr. Rolandas.

Vardadienis: Rugpjūčio mėn. 9 d. – Rolandos vardo diena.

Jūs apsigimę kolekcionieriai. Jūsų namuose daugybė įdomių daiktų. Sienas puošia antikvariniai paveikslai, turi daug muzikos įrašų.

Jūsų profesijos: ekonomistai, teisininkai, profesionalūs sportininkai, dvasininkai, slaptieji agentai, šnipai.

Rolandas - prancūzų kilmės vyriškas vardas, kurio trumpiniai – Rolas, tarm. Roldė (Pakruojis), baž. lot. Rolandus iš pranc. Roland, kuris iš germ. Hrodland: sen. vok. aukšt. hrod, hruod “garbė” + lant “kraštas, šalis”.

Vardadienis: Rugpjūčio mėn. 9 d., rugsėjo mėn. 15 d. – Rolando vardo diena.

Jūs apsigimę kolekcionieriai. Jūsų namuose daugybė įdomių daiktų. Sienas puošia antikvariniai paveikslai, turi daug muzikos įrašų.

Jūsų profesijos: ekonomistai, teisininkai, profesionalūs sportininkai, dvasininkai, slaptieji agentai, šnipai.