Rytoj vardadienius švenčia:

rim- (rimti) + gaud- (gaudyti)

Dainius – dain- (daina) – „dainininkas, dainininkė“

Vardadienis: Lapkričio mėn 19 d. – Dainių vardo diena.

Dainiai tai žmonės, kurie visada kažko ieško jie puikūs archeologai, chemikai, mokslininkai,astronomai. Tačiau pinigų kaupimas – ne jų tikslas. Tiesa, ir dosnumu jie mažai pasižymi.

Dainiai dažniausiai savo meilės ieško moteryse, kurios pasižymi panašia dvasine pasaulėžiūra. Jeigu jiems pavyksta susirasti moterį – draugę panašaus intelekto, tai tampa ištikimi visam gyvenimui. Daugelis Dainių geresniais būna draugais nei meilužiais.

„dainius, -ė; dainuojantis, -i“

Eibaras – (1) liet., trump. Eibas, Eibis: ei- (: liet. ei-ti) + bar- (: liet. bar-ti — sen. reikšme „kovoti“, plg. rus. bor-otjsia „kovoti“).

Vardadienis: Lapkričio 19 d.

Jis suteikia Jums drąsos ir noro rizikuoti. Tampate ryžtingesnis ir tikslingesnis.Padidėja dėmesys visuomenės reikmėms, jaučiate poreikį pasitarnauti visuomenei. Šis vardas leidžia Jums geriau įvertinti žmonių charakterius.

Dainė – (2) liet., iš vyr. v. Dainys.

Vardadienis: Lapkričio 19 d.

Šio vardo savininkai sugeba ilgam laikui prie ko nors prisirišti, tačiau jų partneriai dažnai pavargsta nuo emocinio jų nestabilumo. Šių žmonių stiprus energetinis laukas, tačiau lyderio kibirkštėlė nuolat tai mažiau, tai labiau vis tiek liepsnoja.Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas. Esate plačios atviros natūros, įžvalgūs, niekada neišgyvenate dėl niekniekių. Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas. Šio vardo savininkas yra labai draugiškas, geranoriškas ir rūpestingas. Jis atsargus, kartais netgi įtarus, mėgsta dovanoti ir gauti dovanas, sugeba būti labai svetingas. Esant reikalui, gali būti labai drąsus ir labai užsispyręs.

Audrūnė (1) liet., priesagos -ūnė vedinys iš liet. audra

Vardadienis: Lapkričio 19 d.

Jūsų charakteris nepastovus. Sugebate geriau įvertinti detales, jas greičiau pastebite. Jūsų sąmoningumo lygis kyla, o taip pat ilgesnį laiką sugebate atkakliau dirbti. Šis vardas Jums leidžia tapti visuomenės ramsčiu. Draugai, pažįstami ir šeima vertina Jūsų nuomonę.Jūs jaučiatės esąs principingesnis, doresnis ir ryžtingesnis. Ateityje įgysite daugiau organizacinių sugebėjimų.

Audrūnas – (1) liet., priesagos -ūnas vedinys iš liet. audra.

Vardadienis: Lapkričio 19 d.

Jūsų charakteris nepastovus. Sugebate geriau įvertinti detales, jas greičiau pastebite. Jūsų sąmoningumo lygis kyla, o taip pat ilgesnį laiką sugebate atkakliau dirbti. Šis vardas Jums leidžia tapti visuomenės ramsčiu. Draugai, pažįstami ir šeima vertina Jūsų nuomonę.Jūs jaučiatės esąs principingesnis, doresnis ir ryžtingesnis. Ateityje įgysite daugiau organizacinių sugebėjimų.