Rytoj vardadienius švenčia:

dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“

(1) liet., trump. Vykas, Vykis, vy- (žr. Vygailas) + kint- (: liet. žiem-kintis „kas žiemą iškenčia“, plg. kent-ėti)

Stanislovas – slav., sen. var. Stanislavas, trump. Stasys, Stasius, tarm. Stasis šiaur. žem., Stosius ryt. aukšt. (Kupiškis), Staja ryt. aukšt. (Rokiškis), sen. trump. Stanys, Stanis, Stanius, Stonys, Stonis, Stonius, baž. lot. Stanislaus iš sen. slavų Stanislav: sen. slavų stani “stok” + slava “šlovė”.

Vardadieniai: Balandžio mėn. 8 d., gegužės mėn. 7-8 d., rugsėjo mėn. 18 d. – Stanislovo vardo dienos.

Galite daug atidžiau išklausyti ir padėti žmonėms, analizuoti reiškinius ir padaryti teisingas išvadas. Jūs talentingi ir daugiausiai pasireiškiate moksle ir mene, taip pat daug galite pasiekti religinėje veikloje.

Jūs turite labai daug žinių iš srities, kurią pasirenka – tik aukščiausios kategorijos specialistai.

Salva - liet. trumpinys iš Salvija.

Vardadienis: Balandžio mėn. 11 d. – Salvos vardo diena.

Jūsų seksualumas padeda sėkmingai apeiti visus povandeninius gyvenimo vandenis. Šiems vardo turėtojams viskas sekasi, todėl reikia būti atidiems su pinigais, nes galimi pavojai gali pridaryti neatitaisomų nuostolių.

Jūs puikūs politiniai strategai, karščiausių ir uždegančių kalbų autoriai, naujų idėjų generatoriai.

Salvija - lot., trump. Salva, iš lot. Salvia, kuris iš vyr. v. Salvius, žr. Salvijus.

Vardadienis: Balandžio mėn. 11 d. – Salvijos vardo diena.

Jūsų seksualumas padeda sėkmingai apeiti visus povandeninius gyvenimo vandenis. Šiems vardo turėtojams viskas sekasi, todėl reikia būti atidiems su pinigais, nes galimi pavojai gali pridaryti neatitaisomų nuostolių.

Jūs puikūs politiniai strategai, karščiausių ir uždegančių kalbų autoriai, naujų idėjų generatoriai.

Salvas - liet. trumpinys iš Salvijus.

Vardadienis: Balandžio mėn. 11 d. – Salvo vardo diena.

Jūsų seksualumas padeda sėkmingai apeiti visus povandeninius gyvenimo vandenis. Šiems vardo turėtojams viskas sekasi, todėl reikia būti atidiems su pinigais, nes galimi pavojai gali pridaryti neatitaisomų nuostolių.

Jūs puikūs politiniai strategai, karščiausių ir uždegančių kalbų autoriai, naujų idėjų generatoriai.

Salvinija - nauj. lot., trump. Salva, iš lot. botanikos termino salvinia „vandens papartis“.

Vardadienis: Balandžio mėn. 11 d. – Salvinijos vardo diena.

Jūsų seksualumas padeda sėkmingai apeiti visus povandeninius gyvenimo vandenis. Šiems vardo turėtojams viskas sekasi, todėl reikia būti atidiems su pinigais, nes galimi pavojai gali pridaryti neatitaisomų nuostolių.

Jūs puikūs politiniai strategai, karščiausių ir uždegančių kalbų autoriai, naujų idėjų generatoriai.

Liutauras – (1) liet., sen. var. Liutavaras (2), trump. Liutys, Tauras, Taurys, Liutavaras iškreiptas iš Putaviras, kuris Petro Dusburgiečio kronikoje rašomas lotyniškai Pucuwerus, bet Mikalojaus iš Jerošino vokiškame jos vertime – Putuwere, Hartknocho tos kronikos leidime jau – Lutuwerus, o Lietuvos metraščiuose — Liutaver, Litavor, iš kurių vėlesniųjų liet. raštų Liutauras, Liutavaras

Vardadienis: Kovo 13 d., balandžio 11 d.

Liutaurai išdidūs ir jautrūs žmonės, niekuomet nenori būti skolingi. Jie niekada nenori paklusti jau įsigalėjusiems elgesio stereotipams, tačiau jie ir įtakoja valios nepaklusti.
Liutaurai labai seksualūs ir stengiasi pranokti protingesnį ir stipresnį partnerį.
Liutaurai visur ir visada laiko save teisiais, todėl su jais nėra lengva bendrauti. Reikia apsišarvuoti didžiule kantrybe, norint priversti Liutaurus priimti kitokį sprendimą arba priversti juos pažvelgti į tą patį reikalą kitomis akimis.
Liutaurai neparsiduoda už pinigus, tačiau pinigams nėra abejingi. Greičiau priešingai. Jie neturėtų taip stengti dominuoti, prisimindami, kad stipriam žmogui tai visai lengva, o kitam visada bus ne pagal pečius