Rytoj vardadienius švenčia:

(1) liet., trump. Galius, gali- (žr. Galigantas) + gin- (: liet. gin-ti, gin-a „saugoti“)

(2) žr. Agnetė

(2) sulot. graik., var. Agnietė suliet., trump. Agnė, tarm. Agnyta vak. liet., Agnieška ryt. aukšt,, Jagnieška piet. aukšt. (dz.), Jonieška vak. aukšt., Egnieškė, Egnė piet. žem. (švd.), iš vid. lot. Agneta, kuris padarytas iš vardo Agnes (žr. Agnė) lotyniškos kilmininko formos Agnetis

variantas Agnė (Agnez/ Inez) iš graikų: „tyra“

Sofronija – graik., tarm. Sapronija, Sapronė ryt. aukšt., iš sulotyninto graik. Sophronia: graik. sophron „supratinga“.

Vardadienis: Sausio mėn. 21 d. – Sofronijos vardo diena.

Šie vardo savininkai garbina pasisekimą, valdžią, pagarbą, tradicijas. Kartais jie apie save suburia tvirtovės sieną, atskiriančią juos nuo aistrų ir instinktų, laikydami juos antraeiliais dalykais.

Jūsų protas bei energija nukreipti saviems egoistiniams tikslams įgyvendinti.

Stangė - liet., iš upėvardžio Stangė (Merkinė).

Vardadienis: Sausio mėn. 21 d. – Stangės vardo diena.

Jūsų mintys visada ramios, viskas apgalvota iki smulkmenų; retai kada pasireiškia impulsyvumas ir emocijos bei skubotumas. Jūs labai vertinate kiekvieną minutę ir kelyje į tikslą užimate tvirtą poziciją bei visada žinote, ko norite.
Šie vardo savininkai garbina pasisekimą, valdžią, pagarbą, tradicijas.

Medginas – lietuviško vardo trumpinys: Medys, med- (: liet. medžias, med-ė „giria, miškas, medžioklė“) + gin- (: liet. gin-ti „užstoti“, gina).

Vardadienis: Sausio mėn. 21 d. – Medgino vardo diena.

Šie vardo savininkai garbina pasisekimą, valdžią, pagarbą, tradicijas. Gali aukoti savo energiją ir laiką geriems darbams. Turi daug gerų savybių, tokių kaip dvasingumą, nuovokumą, erudiciją, mokslinį mąstymą. Jūsų gyvenimas – kelionė į nežinomybę. Atradimus jie daro vos ne kiekvieną dieną.

Ypač rūpi buities problemos ir savojo “Aš” pažinimas. Turi labai stiprius jausmus, užjaučia draugus ir artimuosius. Kartais jiems sunku bendrauti su aplinkiniais, tačiau įgimtas protas visada padeda. Tie, kurie išdrįsta su jais užmegzti draugystę, niekada nebūna atstumti.

Laisva – (1) liet.: liet. metatoninis vedinys iš laisva.

Vardadienis: Sausio 21 d.

Jūs – laisvi žmonės, kurie mėgsta permainas, nuotykius ir pasilinksminimus. Jie saugo savo laisvę ir, kaip paukštis be sparnų, negali egzistuoti be jos. Jie labai lengvai prisitaiko. Permainos – jiems malonumas, o bet koks trukdymas – katastrofa.

Ineza – (2) isp., trump. Ina, Inė, iš isp. Inez, kuris yra ispaniškas vardo Agnė variantas.

Vardadienis: Sausio 21 d.

Jūs – mąstytojai, turintys tvirtą valią ir nusistatymą. Metodiški, drausmingi ir mylintys darbą, galimi aiškiaregystės pasireiškimai. Jų charakteris tarytum susidvejinęs. Būna protingi, patrauklūs, turi įvairių interesų, tačiau jų reakcijos nenuspėjamos. Kartais išgyvena nepasitikėjimą savimi, kai kuriuos kamuoja neurastenija ar kokia nors manija. Tačiau apskritai gali tapti įvairių gyvenimo sričių profesionalais ir talentingais žmonėmis.

Garsė – (2) liet., galūnės vedinys iš liet. garsi.

Vardadienis: Sausio 21 d.

Jums reikėtų išmokti atleisti, vengti kvailų poelgių ir įpročių, tokių, kaip persivalgymo, įsitraukimo į girtuoklystę ar palaidą gyvenimą. Nors ir šios savybės rodo silpną valią, bet Jūs esate nuoširdus , nemeluojate ir iš gyvenimo norite pasiimti viskas kas geriausia.Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas.

Etmė – (2) vardo Edma variantas vak. liet. vardyne.

Vardadienis: Sausio 21 d.

Šio vardo savininkams patinka viskas, kas puiku, ir jie patys nestokoja linksmo būdo. Neretai ir patys išoriškai itin patrauklūs, seksualūs, retkarčiais ir išdidūs, itin daug dėmesio skiria savo išvaizdai, jos priežiūrai. Jie pritaria laikmečiui, madoms, yra veiklūs, stengiasi atsiskleisti menui.

Dargilė – (l) liet. ir prūs., trump. Darė, Dargė, iš vyr. v. Dargilas.

Vardadienis: Sausio 21 d.

Šių vardų savininkų sėkmė – būti kolektyve tarp žmonių, todėl tikriausiai jie labai gerai jaučiasi savo šeimoje.Šio vardo savininkas yra labai draugiškas, geranoriškas ir rūpestingas. Jus traukia svaiginantys meilės nuotykiai ir pasirengimas bet kurią minutę pasinerti į eilinę avantiūrą. Tai jų gyvenimo esmė. Ir iš tikrųjų juose dominuoja didelė drąsa, minčių aiškumas, įsitikinimų tvirtumas. Jūs jaučiatės esąs principingesnis, doresnis ir ryžtingesnis. Ateityje įgysite daugiau organizacinių sugebėjimų. Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas. Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas. Dažniausiai Jūs intelektualinio darbo atstovai.

Augūnas – (1) liet., trump. Augius, priesagos -ūnas vedinys iš avd. Augas.

Vardadienis: Sausio 21 d.

Jus visi labai gerbia, lengvai surandate kontaktus su bet kokiais žmonėmis. Plačiai žvelgiate į pasaulį ir matote daugiau nei kiti, neišskiriant tarptautinių ryšių ir didžių socialinių permainų.Tos savybės rodo savo teisių žinojimą, nepajudinamą valios galią.Jūs jaučiatės esąs principingesnis, doresnis ir ryžtingesnis. Ateityje įgysite daugiau organizacinių sugebėjimų.

Augas – (2) liet.: liet. augus „augalotas“.

Vardadienis: Sausio 21 d.

Šis vardas stiprina Jūsų lyderio, sugebėjimus.Galite lengviau sukaupti žinių apie gyvenimo paslaptis ir panaudoti praktikoje. Protas tampa analitiškesnis, sugebate giliau įsiskverbti į reiškinių esmę. Atsiranda noras veikti ryžtingiau. Jus jau nebe taip lengva apkvailinti.Tos savybės rodo savo teisių žinojimą, nepajudinamą valios galią. Jums tai suteikia nepriklausomybės, individualumo, originalumo ir išradingumo savybių.

Augė – (2) liet., iš vyr. Augis.

Vardadienis: Sausio 21 d.

Šis vardas stiprina Jūsų lyderio, vedlio sugebėjimus. Jis veda Jus į didelius pasiekimus. Šis vardas leidžia Jums geriau įvertinti žmonių charakterius. Realistiškiau vertinate reiškinius ir žmones. Jus jau nebe taip lengva apkvailinti. Protas tampa analitiškesnis, sugebate giliau įsiskverbti į reiškinių esmę.Atsiranda noras veikti ryžtingiau. Jums tai suteikia nepriklausomybės, individualumo, originalumo ir išradingumo savybių.

Anelius- (2) graik., trump. Anys, Nelius, tarm. Anielius piet. aukšt. žem., sulietuvintas pagal mot. v. Anelė iš vyr. v. Angelius.

Vardadienis: Sausio 21d.

Šių vardų savininkų sėkmė – būti kolektyve tarp žmonių, todėl tikriausiai jie labai gerai jaučiasi savo šeimoje. Jus traukia svaiginantys meilės nuotykiai ir pasirengimas bet kurią minutę pasinerti į eilinę avantiūrą. Tai jų gyvenimo esmė. Ir iš tikrųjų juose dominuoja didelė drąsa, minčių aiškumas, įsitikinimų tvirtumas. Tos savybės rodo savo teisių žinojimą, nepajudinamą valios jėgą.