Rytoj vardadienius švenčia:

Boleslovas – slavų kilmės senoviškas vardas Boleslavas ,kurio trumpiniai: Balys, Bolius, tarmiškai Baleslovas, Baleslavas rytų aukštaitijoje – Bolis šiaurės žemaitijoje – Bolius rytų aukštaitijoje, pietų žemaitijoje – Bolys, pietų aukštaičiai vadina Bolė, šiaurės aukštaitijoje (Žeimelis), bažnytinėje lotynų kalboje Boleslaus iš slavų Boleslav: senovės slavų kalboje – bolje „daugiau“ + slava „šlovė“.

Vardadienis: Rugpjūčio mėn. 19 d. – Boleslovo vardo diena.

Boleslovai labai atidžiai renkasi valgį, drabužius, draugus, ir meilę. Dažnai stengiasi išsiskirti iš minios užtat visada atrodo pasitempę, gražiai apsirengę ir labai pasitikintys savimi. Kur kas dažniau negu kiti prausiasi, dažnai tikrinasi savo sveikatą, nepakenčia tinginiavimo bei tinginių.

Boleslovai turi labai blaivų protą, užtat nesileidžia į konfliktus. Tačiau jie pakankamai protingi ne tik pakritikuoti, bet kada reikia, būti labai korektiškais. Jiems patinka žvelgti į senus faktus ir iškloti juos suinteresuotosioms pusėms.
Kai kurie Boleslovai labai šnekūs. Jie tiesiog nusibosta šnekėdami aplinkiniams apie savo ir kitų problemas ir tuo erzina.

Boleslovai užduotis sau nusistato patys. Jie pedantiški, todėl sugeba matyti pagrindinį uždavinį. Kritiką priima lengvai, kaip ir kritikuoja kitus. Neišpasakytai lengvai suranda sau pasiteisinimus.

Boleslovų žmonų idealas – jų mylimoji turi savyje suderinti namų šeimininkę, virėją, kolegę ir draugę, sekretorę ir savų vaikų motiną. Išrinktosios rankos ir širdies paprašo po didžiausių svyravimų, kruopščios kandidačių atrankos ir pasitikrinimo.

tol- (toli) + vin- (vin-/vain- vaina „kaltė, priežastis“)

Balys – (4) liet. trumpinys iš Boleslovas.

Vardadienis: rugpjūčio 19 d.

Šis vardas stiprina Jūsų lyderio, vedlio sugebėjimus. Jis veda Jus į didelius pasiekimus. Šis vardas leidžia Jums geriau įvertinti žmonių charakterius. Realistiškiau vertinate reiškinius ir žmones. Jus jau nebe taip lengva apkvailinti. Protas tampa analitiškesnis, sugebate giliau įsiskverbti į reiškinių esmę.Atsiranda noras veikti ryžtingiau. Jums tai suteikia nepriklausomybės, individualumo, originalumo ir išradingumo savybių. Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas. Dažniausiai Jūs intelektualinio darbo atstovai.

Argaudas – (1) liet., trump. Argas, Gaudas, ar- (žr. Arbutas) + gaud- (žr. Algaudas).

Vardadienis: Sausio 30d., rugpjūčio 19d.

Šio vardo savininkai turi labai išmintingą protą, idealistai, visus užjaučiantys. Siekia žinių, todėl dažniausiai įgyja aukštąjį išsilavinimą. Dauguma jų tampa žinomais artistais arba dailininkais kitaip tariant turi meniškų sugebėjimų.Žinoma, didžiausią naudą gali pateikti tada, kai suranda kelią nuo materialaus į dvasinį.

Panašūs vardai: Algaudas, Arvydas.