Rytoj vardadienius švenčia:

Vaiginas - liet., trump. Vaigas, Vaigys, vai- (žr. Vaidaugas) + gin- (žr. Vaidginas).

Vardadienis: Rugsėjo mėn. 25 d. – Vaigino vardo diena.

Jums reikalinga laisvė, nes norite patys priimti sprendimus, pasikliaudami savomis idėjomis. Turite sugebėjimų veikti jus supančią aplinką.

Vaingedas - suliet. prūs., trump. Vainys, Vainius, vain- (: sen. liet. vaina ,,priežastis, kaltė“) + ged- (žr. Vaigedas).

Vardadienis: Rugsėjo mėn. 24 d. – Vaingedo vardo diena.

Šie vardo turėtojai turtus kraunasi rizikuodami finansinėmis akcijomis ir įkyriomis avantiūromis.

Jums reikalinga laisvė, nes norite patys priimti sprendimus, pasikliaudami savomis idėjomis. Turite sugebėjimų veikti jus supančią aplinką.

Gerardas – germ., trump. Geras, iš sulotyninto germ. Gerardus, kuris iš germanų Gerhart: sen. vok. aukšt. ger „ietis“ + hart „stiprus, tvirtas“.

Vardadienis: Balandžio 6d., gegužės 24 d., rugsėjo 24 d. lapkričio 24 d.

Gerardas – germanų trumpinys Geras. Senovės vok. aukšt. ger „ietis“ + hart „stiprus, tvirtas“.
Gerardai žmonės įžvalgūs, drąsūs, praktiški, mėgstantys tvarką ir sistemą. Jie gali lengvai susikaupti ir išspręsti daugybę problemų. Tai autoritetai, tačiau kartais užsispyrę ir nesukalbami.
Turi vykdytojo savybių ir jiems geriau sekasi savas verslas arba vadovavimas jam. Gerardams reikalinga laisvė, nes nori patys priimti sprendimus, pasikliaudami savomis idėjomis. Jie gali būti nuovokūs politikai. Turi sugebėjimų veikti savo aplinką.
Gerardus valdo Venera. Tradiciškai tai labai palanki žmonėms planeta. Ji simbolizuoja mokėjimą gardžiuotis ir pavergti pasaulį, sukelia melancholijos ir meilės jausmą. Gerardų kūnai skleidžia magnetines bangas ir traukia priešingos lyties atstovus.
Gerardai vertina švarą, punktualumą, tvarką ir pavaldumą; nepakenčia aplaidumo, vulgarumo, ir bet kokių situacijų, kurios jiems suteikia skriaudą. Jiems būtinas panašaus temperamento draugas, kuris šiltai pritartų jam, tačiau būtų pakankamai kantrus.
Žodžio „Gerardas“ balsės sudaro skaičių 7. Todėl tokie žmonės trokšta žinių, svajoja prisiliesti prie gyvenimo paslapčių, siekia tobulumo, ieško geresnio gyvenimo ir tikisi, kad galų gale jiems kažkas jį pasiūlys. Kai nuvargsta, tai nepakenčia tų, kurie jiems trukdo atsipalaiduoti ir ilsėtis.
Gerardai turi ir blogybių. Viena jų – polinkis į egoizmą. Kartais gali būti ryžtingi, o kartais tiesiog užsispyrę. Dažnai kritikuoja kitus, teigdami, kad tie neturi pasiryžimo. Todėl toks iškreiptas supratimas gali atstumti nuo jų draugus ir šeimos narius.

Gedvinas – (1) liet., trump. Gedas, Gedvys, ged- (žr. Gedartas) + vin- (žr. Gaudvinas).

Vardadienis: Rugsėjo 24 d.

Šio vardo savininkai dėkingi, geri, labai patenkinti gyvenimu, mokantys kokybiškai dirbti. Gali aukoti savo energiją ir laiką geriems darbams. Turi daug gerų savybių, tokių kaip dvasingumą, nuovokumą, erudiciją, mokslinį mąstymą. Jūsų gyvenimas – kelionė į nežinomybę. Atradimus jie daro vos ne kiekvieną dieną. Ypač rūpi buities problemos ir savojo “Aš” pažinimas. Turi labai stiprius jausmus, užjaučia draugus ir artimuosius. Kartais jiems sunku bendrauti su aplinkiniais, tačiau įgimtas protas visada padeda. Tie, kurie išdrįsta su jais užmegzti draugystę, niekada nebūna atstumti.