Rytoj vardadienius švenčia:

Uršulė - lot., trump. Uršė, Ulė, tarm. Aršulė, Eršulė vak. liet., Uršulia piet. aukšt. (dz.), iš lot. Ursula: lot. ursula „lokutė, meškelė“.

Vardadienis: Spalio mėn. 21 d. – Uršulės vardo diena.

Jūs ambicinga ir mokate save pristatyti kitiems. Pasitikite savimi net sudėtingiausiose situacijose. Daug reikalaujate iš savęs ir aplinkinių. Mėgstate bendrauti, pasižymite draugišku būdu, esate mandagi.

Jūs traukiate žmones, o jų palaikymas jums labai svarbus. Jei jaučiate aplinkinių neprielankumą, dėl to labai jaudinatės ir sunkiai suvaldote emocijas.

Raitvilas - suliet. prūs., trump. Raitys, rait- (: liet. rait-as, rait-elis) + vil- (žr. Radvilas).

Vardadienis: Spalio mėn. 21 d. – Raitvilo vardo diena.

Šio vardo savininkų erotika grubi, juos skausmingai žeidžia mažiausia pastaba apie jų seksualinį nepajėgumą. Jūs fiziškai tvirti, kupini slaptų įvairių galimybių žmonės.

Mėgsta, kai jų antrosios pusės didžiuojasi jų sugebėjimais ir labai trokšta pagyrimų. Kartais užima kankinio poziciją. Aišku, kad žmonos jiems turi paklusti ir vykdyti visus norus. Šiaip jie labai geri šeimos žmonės.

Gilanda – (1) liet., trump. Gila, iš upėvardžio Gildnda (Pagėgiai).

Vardadienis: Spalio 21 d.

Jūs gerai numatote vedybų perspektyvas, ir jeigu vedate ar ištekate, tai tik su dideliu kraičiu. Kartais gaunate didelį palikimą iš tolimų giminaičių. Su antrąja puse gyvenate labai paslaptingą ir keistą gyvenimą.