Rytoj vardadienius švenčia:

gan- (ganyti „saugoti“) + vil- (viltis) – „saugomas su viltimi“

(2) hebr., trump. Gabras, Gabrys, Gabrius, tarm. Garbrelis, Gabrus piet.aukšt. (dz.), Gabris žem., baž. lot. Gabriel, kuris iš hebr. Gabhri’el — „dievo karys, dievas mano stiprybė“

Donardas – (1) kelt., trump. Donas, Donis, iš sulotyninto pranc. Donardus, kuris iš keltų v. Duenerth — „dievo galybė“.

Vardadienis: Kovo 24 d.

Šio vardo savininkai linkę savyje ieškoti daugiau artistiškų, muzikinių sugebėjimų. Šis vardas praplečia Jūsų akiratį. Norėtumėte dalyvauti politiniuose judėjimuose, Jus traukia psichologija ir spiritizmo praktika. Jums tai suteikia nepriklausomybės, individualumo, originalumo ir išradingumo savybių. Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas. Dažniausiai Jūs intelektualinio darbo atstovai.

Daumantas – (1) liet., trump. Daumas, Daumys, dau- (žr. Daubaras) + mant- (žr. Darmantas).

Vardadienis: kovo 3 d.

Jūs puikiai žinote savo teises, nepajudinamą valios jėgą. Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas. Jūs jaučiatės esąs principingesnis, doresnis ir ryžtingesnis. Ateityje įgysite daugiau organizacinių sugebėjimų. Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas.