Rytoj vardadienius švenčia:

„patarnaujantis, – i aukojant“

fridu „taika“ + richi „galingas“

Tautvilas – lietuvių ir prūsų kilmės vardas berniukui, kurio trumpiniai – Tautas, Taučius, taut- (žr. Tautgailas) + vil- (žr. Tanvilas).

Vardadienis: Liepos mėn. 18 d., rugpjūčio mėn. 2 d. Tautvilo vardo diena.

Jūs kartais tampate stambiais politikais, kurių idėjos finansų ir moralės srityse palankios plačiosioms liaudies masėms. Jūs – visuomeniniai veikėjai – pasižymite išreikštu seksualiniu patrauklumu, dėl to naudojatės publikos palankumu. Geri finansininkai, įmonių bei fabrikų vadovai, bankų valdytojai.

Jūs savo rankose laikote šeimos biudžetą.

Eimantė – (1) liet ir prūs., trump. Eimė, Mantė, iš vyr. v. Eimantas.

Vardadienis: Liepos 18 d.

Šio vardo savininkai labai domisi – gilinasi į gyvenimo paslaptis turi labai išmintingą protą. Jų gyvenimo noras – susirasti nuošalią vietą, kur galėtų tiesiogiai duoti naudą aplinkiniams. Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas. Jūs jaučiatės esąs principingesnis, doresnis ir ryžtingesnis. Ateityje įgysite daugiau organizacinių sugebėjimų. Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas.

Ervinas – (1) germ., trump. Ervas, baž. lot. Ervinus iš germ. Erwin: sen. vok. aukšt. era „garbė“ + wini „draugas“.

Vardadienis: Liepos 18 d.

Šio vardo savininkai yra Veneros vaikai, kaip jiems ir dera, spinduliuoja geismingumą ir visi mylimi aplinkinių. Jų seksualumas padeda sėkmingai apeiti visus povandeninius gyvenimo vandenis. Šiems vardo turėtojams viskas sekasi, todėl reikia būti atidiems su pinigais, nes galimi pavojai gali pridaryti neatitaisomų nuostolių.

Arnoldas – germanų kilmės vardas vyrui, kurio trumpinys – Arnas, iš sulotyninto germ. Arnoldus, kuris iš germ. Arnwald sen. vok. aukšt. arn- „erelis“ + waltan „valdyti“.

Vardadienis: Liepos 8d., liepos 18d.

Jūsų charakteris nepastovus. Sugebate geriau įvertinti detales, jas greičiau pastebite. Jūsų sąmoningumo lygis kyla, o taip pat ilgesnį laiką sugebate atkakliau dirbti. Šis vardas Jums leidžia tapti visuomenės ramsčiu. Draugai, pažįstami ir šeima vertina Jūsų nuomonę.

Panašūs vardai: Aras, Arnulfas, Arnulpas.