Rytoj vardadienius švenčia:

Selma - skand. trumpinys iš Salomėja.

Vardadienis: Liepos mėn. 23 d. – Selmos vardo diena.

Šių vardų savininkai visada randasi pačios triukšmingiausios kompanijos centre, mėgsta papasakoti keistų istorijų ar anekdotų. Jūs – aštrialiežuviai, linksmi, išradingi ir nesugebate nė minutei būti ramūs.

Šie vardo savininkai mielai priima draugų pagalbą ne vien žodžiais, bet ir pinigais.

Medenis – lietuvių kalbos vardas, kurio trumpinys: Medys, priesagos -enis vedinys iš sen. trumpinio Medys, kuris iš vardų prasidedančių šaknimi su Med- : Medginas, Medvaišas ir kt.

Vardadienis: Liepos mėn. 22 d. – Medenio vardo diena.

Šio vardo nešiotoją turėtų lydėti sėkmė. Jis gali mėgti flirtą, sugebėti pralinksminti, tačiau išlikti namisėda ir būti svetingu šeimininku. Nors ir linkęs hiperbolizuoti, jis turėtų būti puikus mokytojas ir pedagogas, linkęs daug dirbti.

Žmogus Medenio vardu ko gero turės pakankamai ištvermės, kad galėtų suvaldyti nuosavą verslą. Vardas gali būti ypač sėkmingas menininkams, poetams, muzikantams ir šokėjams.

Magdalena - hebr., var. Magdelena, trump.Magdalė, Magdė, tarm. Magdalia, Magdžia piet. aukšt. (dz.), Madlyna, Madlynė, Madlė, Madė, Magė, Magužė vak. liet., Magduka piet. aukšt., iš sulotyninto hebr. Magdalena — „magdalietė“, kuris iš Maria Magdalena – Marija iš Magdalos miesto (Palestinoje)

Mantilė – (1), (2) suliet. prūs., trump. Mantė, iš vyr. v. Mantilas.

Vardadienis: Liepos 22 d.

Jūs apsigimę kolekcionieriai. Jūsų namuose daugybė įdomių daiktų. Sienas puošia antikvariniai paveikslai, turi daug muzikos įrašų. Jūsų profesijos: ekonomistai, teisininkai, mokslininkai, rašytojai, profesionalūs sportininkai, dvasininkai, slaptieji agentai, šnipai.