Rytoj vardadienius švenčia:

ei- (eiti) + gint- (ginti „užstoti, saugoti“)

Medardas – germanų kilmės trumpinys iš vardo: Medas, iš sulotyninto germ. Medardus iš germ. Mathard: sen. vok. aukšt. macht „galia“ + hart „stiprus, tvirtas“.

Vardadienis: Birželio mėn. 8 d. – Medardo vardo diena.

Jūs fiziškai tvirti, kupini slaptų įvairių galimybių žmonės. Labai mylite gyvenimą ir paprastai save aukojate kitų labui. Jums sekasi nes sapnuojate nuostabius sapnus, iš kurių kartais galite passisemti naujų idėjų. Stengiatės suprasti slaptą sapnų esmę, gilinatės į ezoterikos paslaptis.

Gera intuicija leidžia planuoti tolimą ateitį. Labai mokate prisiderinti prie žymiausių autoritetų. jūs puikūs politiniai strategai, karščiausių ir uždegančių kalbų autoriai, naujų idėjų generatoriai.

Merūnas – sulietuvintas prūsiškas vardas, kurio trumpinys: Merys, priesagos -ūnas vedinys iš mer- (: liet. mer-ėti „liūdėti, rūpintis, geisti“, plg. prūs. er-mir-it „išgalvoti“, serbų mar-iti „sielotis“, graik. mer-meridzo „rūpintis“, plg. dar liet. pvd. Mer-eikis, vv. Merionys).

Vardadienis: Birželio 8 d. – Merūno vardo diena.

Jūs galite dirbti bet kokioje srityje, kur tik reikia protingai elgtis su pinigais. Jūs atkakliu darbu užsidirbate savo pinigus ir nesiimate lošti nesąžiningų žaidimų.

Buivydas – (1) liet., trump. Buivys, bui- (: liet. bui-tis, bū-ti: bi-ti „buvo“) + vyd- (žr. Barvydas).

Vardadienis: Birželio 8 d.

Šis vardas stiprina Jūsų lyderio, vedlio sugebėjimus. Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas. Šis vardas veda Jus į didelius pasiekimus. Šis vardas leidžia Jums geriau įvertinti žmonių charakterius. Realistiškiau vertinate reiškinius ir žmones. Jus jau nebe taip lengva apkvailinti. Protas tampa analitiškesnis, sugebate giliau įsiskverbti į reiškinių esmę.Atsiranda noras veikti ryžtingiau. Jums tai suteikia nepriklausomybės, individualumo, originalumo ir išradingumo savybių. Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas. Dažniausiai Jūs intelektualinio darbo atstovai.

Bilginas – (1) liet., trump. Bilys, Bilius: bil- (: liet. bil-ti, bil-us ,,šnekus“) + gin- (:liet. gin-ti „užstoti“).

Vardadienis: Birželio 8 d.

Šis vardas stiprina Jūsų lyderio, sugebėjimus. Traukia valdžia, garbė, titulai, pagarba ir apdovanojimai, prestižas ir populiarumas. Galite lengviau sukaupti žinių apie gyvenimo paslaptis ir panaudoti praktikoje. Protas tampa analitiškesnis, sugebate giliau įsiskverbti į reiškinių esmę. Atsiranda noras veikti ryžtingiau. Jus jau nebe taip lengva apkvailinti.Tos savybės rodo savo teisių žinojimą, nepajudinamą valios galią. Jums tai suteikia nepriklausomybės, individualumo, originalumo ir išradingumo savybių. Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas. Dažniausiai Jūs intelektualinio darbo atstovai.

Bertautė – (1) liet., trump. Bertė, iš vyr. v. Bertautas.

Vardadienis : birželio 8 d.

Šio vardo savininkams patinka viskas, kas puiku, ir jie patys nestokoja linksmo būdo. Neretai ir patys išoriškai itin patrauklūs, seksualūs, retkarčiais ir išdidūs, itin daug dėmesio skiria savo išvaizdai, jos priežiūrai. Jie pritaria laikmečiui, madoms, yra veiklūs, stengiasi atsiskleisti menui. Sėkmingiausiai pritampa ir darbuojasi tose sferose, kur tenka daug bendrauti su žmonėmis, kas jiems puikiai sekasi, nes turi įgimtą teisingumo jausmą. Jei prieš akis regimas konkretus, apčiuopiamas tikslas, jie parodo nemenką darbštumą, nors iš esmės linkę kūnu ir siela atsiduoti gyvenimo džiaugsmams, malonumams.

Bervainė – (1) liet., trump. Berė, Bervė, iš vyr. v. Bervainas.

Vardadienis: birželio 8 d.

Šio vardo savininkai yra ambicingi ir valdingi žmonės. Jie linkę eiti link valdžios ir niekada nenori būti nuošalyje. Jeigu jiems nepasiseka atsidurti valdžioje ir turėti bent keletą pavaldinių, jaučiasi nepasiekę tikslo. Tie žmonės paklūsta griežtai disciplinai ir to paties reikalauja iš kitų. Dominuodami jie nesugeba įsiklausyti į kitų nuomonę girdi tik save.

Bervainas – (1) liet., trump. Bervas, Bervys, ber- (žr. Bertautas) + vain- (žr. Barvainas).

Vardadienis: birželio 8 d.

Šio vardo savininkai yra ambicingi ir valdingi žmonės. Jie linkę eiti link valdžios ir niekada nenori būti nuošalyje. Jeigu jiems nepasiseka atsidurti valdžioje ir turėti bent keletą pavaldinių, jaučiasi nepasiekę tikslo. Tie žmonės paklūsta griežtai disciplinai ir to paties reikalauja iš kitų. Dominuodami jie nesugeba įsiklausyti į kitų nuomonę girdi tik save.

Barvainas – (1) liet., trump. Barys, Barvas, bar- (žr. Bargailas) + vain- (: sen. liet. vaina „priežastis, kaltė“).

Vardadienis: birželio 8 d.

Tai – galingas vardas, suteikiantis Jums gero lyderio savybių.Esate plačios atviros natūros, įžvalgūs, niekada neišgyvenate dėl niekniekių. Jis teikia Jums nepriklausomybės, individualumo, originalumo ir išradingumo. Jis suteikia Jums drąsos ir noro rizikuoti. Tampate ryžtingesnis ir tikslingesnis.Padidėja dėmesys visuomenės reikmėms, jaučiate poreikį pasitarnauti visuomenei. Šis vardas leidžia Jums geriau įvertinti žmonių charakterius. Šis vardas suteikia Jums daugiau energijos, galite įgyti daugiau muzikinių, vaidybinių sugebėjimų. Jums tai suteikia nepriklausomybės, individualumo, originalumo ir išradingumo savybių. Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas. Dažniausiai Jūs intelektualinio darbo atstovai.

Banguolis – (2) liet., trump. Bangius, priesagos -uolis vedinys iš liet. banga.

Vardadienis: Birželio 8 d.

Šis vardas stiprina Jūsų žinių troškimą. Jis padeda Jums moksle, leidžia geriau susikoncentruoti. Galite lengviau sukaupti žinių apie gyvenimo paslaptis. Protas tampa analitiškesnis, sugebate giliau įsiskverbti į reiškinių esmę. Tampate reiklesnis sau pačiam ir kitiems. Nesprendžiate apie įvykius iš pirmo žvilgsnio. Jums prireiks daugiau laiko tobulėjimui. Jums tai suteikia nepriklausomybės, individualumo, originalumo ir išradingumo savybių.Mėgstate keliauti, lengvai įsisavinate užsienio kalbas. Dažniausiai Jūs intelektualinio darbo atstovai.

Augenė – (2) liet., trump. Augė, iš vyr. v. Augenis.

Vardadienis: Birželio 8 d.

Tai – galingas vardas, suteikiantis Jums gero lyderio savybių. Jis teikia Jums nepriklausomybės, individualumo, originalumo ir išradingumo. Jis suteikia Jums drąsos ir noro rizikuoti. Tampate ryžtingesnis ir tikslingesnis.Padidėja dėmesys visuomenės reikmėms, jaučiate poreikį pasitarnauti visuomenei. Šis vardas leidžia Jums geriau įvertinti žmonių charakterius. Šis vardas suteikia Jums daugiau energijos, galite įgyti daugiau muzikinių, vaidybinių sugebėjimų. Jums tai suteikia nepriklausomybės, individualumo, originalumo ir išradingumo savybių.

Augenis – (2) liet., trump. Augis, priesagos -enis vedinys iš Augas.

Vardadienis: Birželio 8 d.

Tai – galingas vardas, suteikiantis Jums gero lyderio savybių. Jis teikia Jums nepriklausomybės, individualumo, originalumo ir išradingumo. Jis suteikia Jums drąsos ir noro rizikuoti. Tampate ryžtingesnis ir tikslingesnis.Padidėja dėmesys visuomenės reikmėms, jaučiate poreikį pasitarnauti visuomenei. Šis vardas leidžia Jums geriau įvertinti žmonių charakterius. Šis vardas suteikia Jums daugiau energijos, galite įgyti daugiau muzikinių, vaidybinių sugebėjimų. Jums tai suteikia nepriklausomybės, individualumo, originalumo ir išradingumo savybių.