Ką reiškia vardas Stanislovas ? Vardo Stanislovas reikšmė, kilmė, vardadieniai:

Stanislovas – slav., sen. var. Stanislavas, trump. Stasys, Stasius, tarm. Stasis šiaur. žem., Stosius ryt. aukšt. (Kupiškis), Staja ryt. aukšt. (Rokiškis), sen. trump. Stanys, Stanis, Stanius, Stonys, Stonis, Stonius, baž. lot. Stanislaus iš sen. slavų Stanislav: sen. slavų stani “stok” + slava “šlovė”.

Vardadieniai: Balandžio mėn. 8 d., gegužės mėn. 7-8 d., rugsėjo mėn. 18 d. – Stanislovo vardo dienos.

Galite daug atidžiau išklausyti ir padėti žmonėms, analizuoti reiškinius ir padaryti teisingas išvadas. Jūs talentingi ir daugiausiai pasireiškiate moksle ir mene, taip pat daug galite pasiekti religinėje veikloje.

Jūs turite labai daug žinių iš srities, kurią pasirenka – tik aukščiausios kategorijos specialistai.

Panašūs vardai:

  1. Stanislova
  2. Steigintas
  3. Sigibertas
  4. Simeonas
  5. Steponas